Annons

Mabthera visar effekt vid MS

Cancer- och reumatismläkemedlet Mabthera (rituximab) verkar minska
antalet inflammationer i hjärnan hos MS-patienter visar en ny amerikansk studie.

14 feb 2008, kl 15:46
0

Den amerikanska forskargruppen behandlade 69 MS-patienter
med 2 infusioner av Mabthera, rituximab. Rituximab är en monoklonal antikropp som
förstör B-lymfocyter och som idag är godkänt för behandling av lymfom och
reumatoid artrit.

Eftersom det kommit mer och mer bevis för att B-lymfocyter
spelar en viktig roll vid MS ville forskarna undersöka om rituximab kunde ha en
hämmande effekt på sjukdomsförloppet. Efter 12 veckors behandling visade
undersökningar med magnetkamera att de patienter som fått rituximab hade
betydligt färre inflammationer i hjärnan.  Jämfört med patienterna som fick placebo fick
också patienterna som behandlats med rituximab färre skov, efter 24 veckor hade
14,5 procent av de behandlade patienterna fått ett skov jämfört med 34,3
procent av patienterna i placebogruppen. De behandlade patienterna fick fler
biverkningar efter den första infusionen, efter den andra var biverkningarna
lika i de båda grupperna.

Studien, som är en fas II-studie, ger ytterligare bevis för
att B-lymfocyter spelar en viktig roll i MS konstaterar forskarna.