Annons

Lyckat försök med generisk substitution i Västerbotten

Bra planering och god kontakt mellan läkare och farmaceuter bidrog till att projektet lyckades. Med landets högsta förskrivning av generika kan Västerbotten spara miljontals kronor

12 jun 2001, kl 17:44
0

Besparingen i Västerbotten med generisk substitution blev drygt 600000 kronor under sista kvartalet år 2000. Det är en ökning med nästan 200 procent jämfört med samma kvartal 1998. Under förut-
sättning att följsamheten inte förändras blir det en årlig besparing om 2,4 miljoner kronor.


? Tack vare projektet har Västerbotten uppnått den klart största andelen i landet av generika avseende dessa tio läkemedels-
substanser, säger Jan-Erik Ögren, projektledare och apotekschef på sjukhusapoteket i Skellefteå.Bra samarbete sparar pengar
För att förklara varför Västerbotten lyckades så bra, vill Jan-Erik Ögren lyfta fram det goda samarbetet mellan vårdcentralerna och apoteken i Västerbotten.

? Det är ett litet område och vi har hållit på med olika samarbeten i trettio år. Vi har en hög kontinuitet och därför blir det lättare att få igång nya samarbeten mellan läkare och farmaceuter.

Försöket med generisk substitution i Skåne under 1999 syftade framför allt till att undersöka de inblandades attityder till bytet, inte att spara pengar.

? Vi begränsade oss till ett mindre antal preparat än i Skåne samt hade en hög anslutning av förskrivare. Vi försökte också få förskrivarna att skriva rätt från början, att direkt skriva det generiska preparatet.

Tio originalläkemedel med hög användning valdes ut till projektet. Ett erbjudande gick ut till förskrivarna i Södra Lappland och Skellefteå sjukvård att skriftligt godkänna att apoteket kunde byta ut de tio originalläkemedlen till motsvarande generika. Läkarna i Umeå sjukvårdsområde fick inte motsvarande erbjudande och fungerade därmed som kontrollområde.

Var fjärde månad fick läkarna statistik på hur följsamheten var på vårdcentralen. I Skellefteå låg den på mellan 95 och 49 procent. Motsvarande siffror för Södra Lappland var 86 och 31 procent och för kontrollen, Umeå, låg intervallet mellan 52 och 16.

Vill utöka listan
Enligt Jan-Erik Ögren har projektet mottagits mycket väl av läkarna.

? Vi kontaktade förskrivarna i förväg och så många som 91 procent skrev under att farmaceuten får byta preparat efter dialog med kunden, säger Jan-Erik Ögren.

Flertalet läkare och farmaceuter anser att projektet kan fortsätta som en permanent arbetsmodell för att tillhandahålla generiska läkemedel. Drygt hälften av de läkare som besvarade enkäten tyckte också att listan med generiska utbyten kan utökas med fyra till fem preparat.

? I vårt förslag till uppföljning tycker vi att listan kan utökas med dessa preparat för att uppnå en ytterligare besparing, säger Jan-Erik Ögren.