Lönsamt förebygga resistens

Patienter som vårdas på överbelagda avdelningar eller med underbemanning har högre risk att smittas av resistenta tarmbakterier. Det visar en uppföljning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

25 nov 2010, kl 11:32
0

Annons

Ett långvarigt utbrott av resistenta tarmbakterier, ESBL drabbade Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 2005 -2008 då över 300 patienter drabbades. Birgitta Lytsy läkare vid sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet har i sin avhandling som läggs fram den tredje december följt upp utbrottet.

Patienterna som
smittades hade ofta flera underliggande sjukdomar, ett stort omvårdnadsbehov och vårdades under lång tid med antibiotika. Men hon har i sin avhandling också identifierat andra faktorer som ökade risken för spridning av ESBL-bakterier. Till exempel var patienter som vårdades på överbelagda avdelningar eller där personalen var underbemannad er utsatta.
I sin avhandling visar hon också att resistenta tarmbakterier förändras mycket snabbt och att det därför behövs mikrobiologiska laboratorier med resurser att följa utvecklingen.

Kortsiktiga besparingar
som nedskärning av vårdplatser och personal kan på längre sikt fördyra vården eftersom det innebär risk för smittspridning, är Birgitta Lytsys slutsats.