Annons

Ja till ny lag om läkemedelsinformation

På onsdagen röstades en av tre delar i EU:s nya lagpaket igenom i
parlamentet. Utgångspunkten i förslaget är att patienterna ska ha rätt
att få den information de själva efterfrågar.

24 nov 2010, kl 16:10
0

Det är delen som kallas ?information to patient? som på onsdagen röstades igenom i EU-parlamentet. Direktivet utgör en av tre i ett större paket med målet att EU-invånarna ska få en gemensam lagstiftning vad gäller läkemedelsfrågor.

Förslaget som parlamentet nu röstat ja till innebär bland annat att det blir fortsatt helt förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel. Däremot blir det tillåtet för företagen som står bakom läkemedlen att lämna ut information som bipacksedlar och den senaste offentliga versionen av utredningsprotokollet på sina hemsidor och i tryckt form till allmänheten.

En tidigare variant av lagförslaget pekade åt att företagen inte skulle få lämna någon information alls om sina produkter till allmänheten vilket innebar att till exempel svenska Fass låg i farozonen.
– Jag vet att detta är något som många har oroat sig för i bland annat Sverige. Jag vill nu direkt vända mig till dem och säga att såsom parlamentet har röstat här är det inte bara en möjlighet att få behålla Fass, utan dessutom en möjlighet för andra länder att införa liknande system, säger den svenska EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) till EU-parlamentets presstjänst.

De två andra delarna i paketet handlar om hur man ska komma till rätta med förfalskade läkemedel på EU:s inre marknad, samt ett förslag om en säkerhetsövervakning av läkemedel. Det är ännu en bit kvar innan lagen om läkemedelsinformation blir tagen. Det kan bli så att EU-kommissionen lägger ett helt nytt förslag som på nytt ska godkännas av parlamentet och ministerrådet.

Läs en genomgång av hela lagpaketet och turerna kring det i specialreportaget i nummer 8 av Läkemedelsvärlden.