Annons

Löfte till industrin ska ge nya vaccin till U-länder

1,5 miljarder dollar erbjuds till de företag som tar fram bra pneumokockvaccin till U-länder. I fredags startades världens första AMC.

12 feb 2007, kl 17:45
0

Annons

Advance Market Commitment, eller AMC, är ett nytt försök att få igång utvecklingen av nya vaccin till fattiga länder. Grundtanken bakom systemet är att en fond garanterar industrin att man kommer köpa det nya vaccinet om bara företaget satsar på att utveckla det. Genom ett sådant löfte hoppas fonden att förutsättningarna för att utveckla ett nytt vaccin till en kommersiellt svag grupp ska bli bättre. Men fonden garanterar bara att köpa vaccinet om det uppfyller vissa kriterier och om ett utvecklingsland vill ta emot vaccinet.


Det pilotprojekt som sjösattes i Rom i fredags satsar på ett nytt pneumokockvaccin. Projeket kommer gå under namnet The Advance Market Commitment for Pneumococcal Vaccines. Fonden uppskattar att 5,4 miljoner barn kommer vara räddade år 2030 om projektet lyckas.


Bakom den här första satsningen står The Bill and Melinda Gates foundation tillsammans med Italien, Storbritannien, Kanada, Ryssland och Norge. Sammanlagt finns nu 1,5 miljarder dollar i projektet och det är WHO som kommmer att sätta upp kriterierna för hur vaccinet bör se ut.


Sverige har blivit tillfrågat om att vara med i AMC, men här är man fortfarande avvaktande.
? Vi vet ännu inte vad ett sådant system får för konsekvenser på utvecklingen av nya vaccin, säger Peter Iveroth som är läkare och handläggare på Sida. Det finns en risk att man snarare bromsar utvecklingen än skyndar på den när man knyter så mycket pengar till en mall som man satt upp på förhand. Vad händer till exempel med de vaccinprojekt som inte fyller de uppsatta kriterierna från början? I slutändan kanske man begränsar utbudet i stället.


Sida satsar idag 100 miljoner kronor årligen i tre år till det internationella vaccininnitiativet Gavi, och 600 miljoner till Globala fonden som arbetar med HIV/AIDS, TBC och Malaria. Det som skiljer de här programmen från ett AMC-program är ett de främst arbetar med vaccin som redan finns på marknaden, medan AMC har som mål att få fram nya vaccin.