Annons

Ytterligare studier om risker med läkemedelsstentar

New England Journal of Medicine publicerar flera studier som visar att dödligheten är större bland hjärtpatienter som behandlats med läkemedelsfrisättande stent jämfört med dem som behandlats med vanlig metallstent.

13 feb 2007, kl 12:41
0

En av studierna har gjorts i Sverige och baseras på det Svenska Coronarangiografi och Angioplastikregistret (SCAAR). Enligt den svenska registerstudien är behandlingen med läkemedelsfrisättande stent till en början gynnsam. Men efter sex månaders behandling var dödligheten 20% högre bland patienter med läkemedelsfrisättande stent jämfört med patienter med vanlig stent. Forskarna vid Uppsala Clinical Research Centre (UCR) som sammanställt informationen från SCAAR anser att rutinmässig behandling med läkemedelsstentar inte är att rekommendera förrän ytterligare randomiserade långtidsstudier genomförts.

Läkemdelsfrisättande stentar har gått från att vara en hoppingivande metod med minskad risk för blodproppar till att visa sig utgöra en ökad risk för patienten. Till höger kan du följa Läkemedelsvärldens rapportering om behandlingen.