Livslång behandling med metadon

Dödlighet, missbruk och kriminalitet minskar när missbrukare behandlas med metadon. Det visar en unikt lång uppföljningsstudie, nyligen slutförd av Socialstyrelsen. Men den är inte fullt så positiv som tidigare kortare studier.

26 okt 2001, kl 18:16
0

Socialstyrelsen har i nio år följt alla som under åren 1989-91 påbörjade behandling med metadon på grund av heroinmissbruk, totalt 261 stycken.

Majoriteten hade missbrukat i mer än tio år när de skrevs in i något av de fyra behandlingsprogrammen, 70 procent var mellan 30 och 40 år, närmare hälften var hivsmittade. Det är alltså en mycket tung missbrukargrupp som erbjuds den här behandlingen och Socialstyrelsen konstaterar i sin undersökning att metadonbehandling, främst är understödjande, mycket sällan botande.

? I princip handlar det om en livslång behandling säger Bengt Wennermark, på Socialstyrelsen.

En fjärdedel med från start

Uppföljningsstudien bekräftar tidigare studier som visar att dödlighet, missbruk och kriminalitet minskar under de perioder som opiatmissbrukarna finns med i behandlingsprogrammet. En fjärdedel av patienterna, 67 stycken, har varit med i behandlingen från start. Antalet som lämnar programmet på grund av till exempel sidomissbruk är betydligt högre i den här studien än i de forskningsstudier som redovisas i SBU-rapporten Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. De studierna sträcker sig som längst över några år.

När uppföljningen avslutades 1999 hade 87 personer avlidit, 26 i aids och 24 på grund av narkomani. Rapporten ska användas för att tillsammans med SBU-rapporten utforma riktlinjer för farmakologisk behandling vid opiatberoende.