Annons

Lilly fortsätter kampen mot Fontexkopia

Scand Pharm vann även det senaste slaget om Fontexkopian Seroscand. Svea Hovrätt gick på generikaföretagets linje och avvisade Lillys krav. Men Lilly ger inte upp kampen.

19 jul 2002, kl 04:55
0

Striden om Seroscand (fluoxetin) fortsätter. Den 1 juli fastställde Svea hovrätt den överklagade domen från tingsrätten. Således var det fritt fram för generisk konkurrens när det gäller fluoxetin.
Hovrätten gick alltså på samma linje som tingsrätten, nämligen att det tilläggspatent för Fontex som originaltillverkaren Lilly fick hösten 1997 drogs tillbaka (se Läkemedelsvärlden nr 5-1998, sidan 7).
I domen skriver Svea hovrätt att eftersom Lillys grundpatent löpte ut innan Fontex godkändes av Läkemedelsverket ska inte tilläggspatent beviljas. ?Lillys tilläggsskydd har därför meddelats trots att villkoren i 106 § patentlagen inte var uppfyllda. Tilläggsskyddet skall därför ogiltigförklaras? skriver hovrätten.
Lilly har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD. Senast den 15 september ska företaget lämna in kompletterande uppgifter innan HD tar ställning till om målet ska tas upp på nytt.
Det är mycket ovanligt att patentmål tas upp i Högsta domstolen. Enligt uppgift förekom det senast på 1970-talet. Men advokat Peter Sande, som företräder Lilly i målet, anser att det är angeläget att det sker nu.
? Mål om patentintrång handlar oftast mest om kemiska strukturer på substanser och hur de produceras. Här finns rena rättsfrågor som jag tycker det är viktigt att HD klarlägger, säger Peter Sande.