Annons

Astra tvingas byta namn på ?perprazol?

Det som Astra hela tiden kallat ?perprazol? kommer i framtiden sannolikt heta esomeprazol istället. Astra har nämligen inte fått substansnamnet ?perprazol? godkänt av WHO i Geneve.

19 jul 2002, kl 04:53
0

Annons

WHO gick inte på Astras linje utan anser att det som företaget presenterat som ?nästa generations protonpumpshämmare, perprazol?, istället ska heta esomeprazol ? alltså omeprazol med tillägget ?es? framför. Astras eventuella framtida efterföljare till Losec består ju av den ena av de två optiskt isomera formerna av Losec-substansen omeprazol ? nämligen S-formen.
Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat (i nr 11/97) var det därför inte troligt att WHO skulle stödja Astras förslag och ge isomeren ett helt eget substansnamn.
? Det korrekta IUPAC-namnet för isomeren är (S)-omeprazol, men vi är inte bundna av den nomenklaturen utan föreslår nu istället ett något modifierat namn, esomeprazol, säger Sabina Kopp-Kubel, ansvarig för kemiska namnfrågor vid WHO:s huvudkontor i Geneve, Schweiz.


?Jättenöjda? på Astra
Men på Astra är man inte alltför besvikna för att man förlorat i namnfrågan.
? Vi är jättenöjda, säger Martin Niklasson, VD för Astra Hässle. Vi tycker att esomeprazol är ett bra namn och framför allt är vi nöjda eftersom detta innebär att WHO betecknar isomeren som en ny substans.
Något som dock Sabina Kopp-Kubel vid WHO absolut förnekar.
? Vi tar inte på något sätt ställning i frågan om den namngivna produkten är en ny substans eller inte, säger hon. Vi namnger kemikalier för att man tydligt ska kunna ange dem på förpackningarna. Anser vi att det finns en skillnad som är relevant för användaren så beviljar vi ett separat namn.


Får krypa till korset
Astra har hela tiden envist hävdat att isomeren är att betrakta som en ny substans, trots att alla med en grundläggande kemisk skolning vet att det inte är så. Genom att gå ut med namnet ?perprazol? i ett så tidigt skede som man gjort har Astra försökt förstärka bilden av att det handlar om en ny substans. Men nu får man alltså krypa till korset och ändra namnet på ?nästa generations protonpumpshämmare? ? åtminstone så småningom.
WHO:s namnförslag esomeprazol ska nämligen ut på remiss hos bland andra övriga läkemedelsföretag fram till i december i år. Under förutsättning att ingen opponerat sig fram tills dess slås namnet esomeprazol sedan fast och blir det namn som WHO rekommenderar någon gång kring årsskiftet.
? Vi tänker fortsätta att använda vårt arbetsnamn perprazol fram till att det är klart att esomeprazol faktiskt blir det namn som WHO rekommenderar, alltså tills det är ett officiellt generiskt namn, säger Martin Niklasson.