Arne Björnberg fick gå på grund av samarbetsproblem

Arne Björnberg sparkades från sin tjänst som VD på Apoteket AB eftersom han inte kunde samarbeta med styrelsen och sina medarbetare.Det var Arne Björnbergs bristande förmåga att samarbeta med sin styrelse och sina medarbetare samt det faktum att han inte hade personalen med sig som blev hans fall.? Styrelsen tyckte att samarbetet i de stora […]

19 jul 2002, kl 04:51
0

Annons

Arne Björnberg sparkades från sin tjänst som VD på Apoteket AB eftersom han inte kunde samarbeta med styrelsen och sina medarbetare.
Det var Arne Björnbergs bristande förmåga att samarbeta med sin styrelse och sina medarbetare samt det faktum att han inte hade personalen med sig som blev hans fall.
? Styrelsen tyckte att samarbetet i de stora utvecklingsfrågorna i företaget krävde en förändring, säger Barbro Fischerström, ordförande i Apoteket AB:s styrelse. En viktig förutsättning för att genomföra stora omvälvande förändringar är att man har människorna med sig, och det hade inte Arne Björnberg.
I ett pressmeddelande från företaget hävdas det att orsaken till Arne Björnbergs uppsägning var att det kommer att krävas en annan kompetens för att leda företaget i framtiden, men Barbro Fischerström kan bara nämna en enda egenskap som den nye VD:n ska ha i ett framtida scenario.
? Samarbetsförmåga, säger hon.
Det var efter styrelsemötet i tisdags, den 25 augusti, som Arne Björnberg tvingades lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Efter drygt två år som företagets VD lämnar han det nu med full fallskärm, d v s två årslöner eller cirka 3,5 miljoner kronor.


Missnöje bland personalen
Trots att det bara är drygt två år sedan Barbro Fischerström anställde Arne Björnberg som VD menar hon att det inte var ett felaktigt val då.
? Arne Björnberg har många förtjänster. Han har en enorm idérikedom och han har satt igång många intressanta projekt. Men sedan han kom in i företaget har det hänt många stora saker som ingen visste om då som har gjort VD-arbetet mycket större än vad någon kunde ana, säger hon.
Hon syftar då bl a på de förändringar i läkemedelsförmånen som skett och det besparingsprogram på 400 miljoner kronor som lagts på Apoteket och som tvingat Arne Björnberg till stora besparingar i verksamheten. Något som kan ha orsakat en del av det missnöje som har funnits bland apotekspersonalen.
? Apotekspersonalen har fått utstå hårda prövningar de senaste åren. Och det är klart att det kan uppstå ett missnöje när man utsätts för prövningar, säger hon.


?Shit happens?
Arne Björnbergs korta tid som VD för Apoteket AB har dessutom kantats av ett antal större och mindre ?affärer? där den allvarligaste var en mycket kritisk revisionsrapport från hans tid som sjukhusdirektör i Umeå som, i princip, dömde ut honom som ledare. Men han har också fått kraftiga reaktioner på sitt, många gånger, drastiska språkbruk och dessutom kritiserats hårt av sin personal efter att ha citerat nazister eller använt sig av liknelser med nazister. Omdömen och ageranden som knappast har ökat förtroendet för honom bland de anställda.
? Shit happens, är Arne Björnbergs korta kommentar på sin uppsägning. Styrelsen och jag har kommit fram till att arbetet med viktiga utvecklingsfrågor i företaget kräver ett annat sätt än mitt att arbeta på.


Sören Olofsson tf VD
Nu vidtar ett nytt rekryteringsarbete för att finna företagets tredje ordinarie VD under 90-talet. Under tiden kommer Apoteket AB att ledas av Sören Olofsson som träder in som tillförordnad VD. Han sitter redan i Apotekets styrelse och kunde med kort varsel ta över chefskapet.
? I det läge Apoteket befinner sig är det viktigt med kontinuitet. Och eftersom jag var en smula disponibel tackade jag ja, säger Sören Olofsson.
I början av augusti slutade Sören Olofsson som VD på det medicintekniska företaget Ortivus. Dit kom han efter att tidigare varit högste chef för Huddinge sjukhus.
Före detta uppdrag uppmärksammades Sören Olofsson för sitt arbete med att förändra driftformen för S:t Görans sjukhus. I mitten av 1990-talet visade det nybildade S:t Görans sjukhus ett bättre ekonomiskt utfall än de sjukhus som fortsatte ?som vanligt?.
Det är kanske inte bara en slump att det blev ytterligare en före detta sjukhusdirektör som kom efter Arne Björnberg.
? Sjukvården är en viktig samarbetspartner för apoteken. Så kunskap om hur vården fungerar är naturligtvis viktig för Apoteket AB, säger Sören Olofsson.