Annons

Själv är bästa dräng ? men lyss till ett ord på vägen

Att ta ansvar för sig själv och sin egen hälsa ligger i tiden. Att vårda sig själv innefattar att man behandlar sig själv vid enklare åkommor. Egenvård definieras oftast som ?användning av receptfria läkemedel på individens eget initiativ.? Från ett individperspektiv kan egenvård även inbegripa naturläkemedel, hälsokostprodukter, homeopatiska läkemedel samt terapier utan läkemedel. Självmedicinering är […]

19 jul 2002, kl 04:41
0

Att ta ansvar för sig själv och sin egen hälsa ligger i tiden. Att vårda sig själv innefattar att man behandlar sig själv vid enklare åkommor. Egenvård definieras oftast som ?användning av receptfria läkemedel på individens eget initiativ.? Från ett individperspektiv kan egenvård även inbegripa naturläkemedel, hälsokostprodukter, homeopatiska läkemedel samt terapier utan läkemedel. Självmedicinering är knappast baserad endast på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan innehåller också element relaterade till traditioner och samhällsstruktur, etnisk bakgrund och t o m religion. Vad som är bra egenvård från tid till annan styrs också av trender.
Vi får nu till vår hjälp ett ökande antal mer eller mindre potenta läkemedel  som överförs till receptfritt sortiment. Som bevekelsegrunder för en ökad receptfrihet framförs ofta, att medborgarna har blivit kunnigare, att man kan få bestämma mer själv och att tillgängligheten ökar när man inte behöver gå till doktorn. Viktigast torde dock vara att statsmakterna vill minska trycket på den skattefinansierade sjukvården inklusive läkemedelsnotan.
Ansvaret för rådgivning och korrekt information kring preparaten flyttas i första hand över till apoteksdisken. Samtidigt ökar dock besparingskravet på Apoteket AB. Egenvårdinformation är inte gratis, och Apoteket AB torde ha bättre förtjänst av att balansera sina resurser mot försäljning av receptförskrivna läkemedel. Detta måste anses som ett skäl för att man på Socialdepartementet kan tänka sig att gå vidare och inte utesluter att ett kommande lagförslag kan innehålla försäljning av receptfria läkemedel i allmän handel.
Information om läkemedel kan, i dag införskaffas på många olika sätt, inte minst via Internet. För några kommer den senare källan att vara tillräcklig för att kunna hitta rätt behandlingsform. För andra leder däremot ökad kunskap till krav på än bättre rådgivning. Med ökad egenvård kommer andra konsumentdirigenter än de som är knutna till professionerna att få ökat inflytande. Detta gäller inte minst tabloid- och veckopressen och liknande trendsättare.
T ex ?Så botar du dig själv: De 50 bästa receptfria läkemedlen, tabellerade och värderade i Året Runt (nr 27/1998). Till detta kommer så att läkemedelsindustrin får ett större inflytande när informationen i ökande utsträckning kan riktas direkt till konsument.
För att kunna ge bra rådgivning krävs kunskap, insikt och dessutom empati. För bra rådgivning räcker det inte med att bara följa ett standardiserat frågeschema. Det gäller att höra det osagda. Vad som förefaller banalt kan, även om symtomen lindras, någon gång visa sig bli terminalt. Då kunskapen kring läkemedlen hela tiden förnyas, krävs dessutom ständigt fortlöpande utbildning. Kunskapsuppbyggnad kräver resurser, i tid och pengar.
Bra rådgivning är inte gratis, utan måste få kosta. I dag förankras egenvårdsterapin delvis genom de egenvårdshäften, som tagits fram i ett samarbete mellan apotek och landsting. Vare sig marknaden släpps fri eller inte, kan man fundera över om vi överhuvudtaget ska ha råd med någon rådgivning i framtiden och i så fall vem blir finansiär. Ska informationen betalas med ett påslag på varan eller genom en rådgivningskostnad, där den som har råd väljer att betala? Kanske kommer departement och landsting att anse att egenvårdsinformation trots allt är så viktig att den får kosta, att den ska finansieras med allmänna medel och att försäljningen av receptfria läkemedel alltjämt bör kopplas till professionell kompetens. Om däremot målsättningen med ökad receptfrihet endast är att minska de offentliga kostnaderna, kan vi nog förvänta oss ett fritt flöde på den öppna marknaden, där preparaten kanske kommer att säljas med hjälp av söta elefantungar.
Med anledning av den ökande egenvården världen över, har the International Pharmaceutical Federation och the World Medical Association nyligen tagit fram ett gemensamt dokument. Så, beslutsfattare, lyss till ett ord på vägen! ?People must be encouraged to treat medicines as special products to be stored and used with care, in accordance with appropriate professional advice.?