Annons

Hypertoniterapi var gynnsam för personer över 85 år

Personer över 85 år ingår sällan, eller endast i mindre omfattning, i kliniska läkemedelsstudier. I den aktuella holländska studien, som syftade till att studera samband mellan blodtryck och total mortalitet, följdes 835 individer, som var 85 år eller äldre, under 5?7 år.Det noterades ett tydligt samband mellan lågt blodtryck och totalmortalitet. För dem med diastoliskt […]

19 jul 2002, kl 04:39
0

Annons

Personer över 85 år ingår sällan, eller endast i mindre omfattning, i kliniska läkemedelsstudier. I den aktuella holländska studien, som syftade till att studera samband mellan blodtryck och total mortalitet, följdes 835 individer, som var 85 år eller äldre, under 5?7 år.
Det noterades ett tydligt samband mellan lågt blodtryck och totalmortalitet. För dem med diastoliskt tryck under 65 mmHg var femårsmortaliteten 88 procent. För dem med diastoliskt tryck över 100 mmHg var dödligheten 59 procent. För dem med systoliskt tryck under 125 mmHg var femårsmortaliteten 85 procent och för dem med systoliskt tryck över 200 mmHg var dödligheten 59 procent.
Men lågt blodtryck var inte riskfyllt i sig. De låga blodtrycken orsakades av sjukdomar. För när forskarna korrigerat blodtrycksvärdena för hälsostatus fanns inte längre något signifikant samband mellan blodtryck och totalmortaliteten. Dock fanns ett samband mellan högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom samt stroke.
Blodtryckssänkande behandling påverkade inte livslängden, men den var inte heller förknippad med negativa effekter. Däremot såg man att de fysiska handikappen efter stroke och hjärtsjukdom var mindre vanliga bland dem som fick blodtryckssänkande behandling. n
British Medical Journal 1998;316:1780?4