Lif vill införa globala miljökrav

Efter att en forskningsrapport visat att läkemedelsfabriker i Indien släpper ut stora mängder aktiva substanser i vattnet föreslår nu Läkemedelsindustriföreningen att myndigheterna ska lägga till miljökrav i de globala inspektionsprotokollen.

20 sep 2007, kl 17:02
0

Som Läkemedelsvärlden rapporterat om tidigare visade en forskningsrapport i somras att läkemedelsfabriker i Indien pumpar ut stora mängder aktiva substanser, framförallt antibiotika, rakt ut i vattnet. Läkemedelsindustriföreningen, som till en början var skeptiska till forskningsrapportens slutsatser, har nu diskuterat frågan och bestämt sig för att föreslå ökad kontroll av fabrikernas miljöpåverkan. I ett brev till Socialdepartementet och Miljödepartementet föreslår Lif att regeringen ska ge Läkemedelsverket i uppgift att utreda om man kan ändra reglerna för Good Manufacturing Practice, GMP.
– Vi tror att det är ett sätt att gå fram för att få ökad kontroll av miljöutsläpp, säger Inger Näsman, miljöansvarig på Lif.

GMP är de inspektionsprotokoll som används globalt för att inspektera läkemedelsproduktion. Protokollen är framtagna för att garantera kvaliteten på läkemedel, men i protokollen ingår idag inga krav på miljö. I praktiken innebär det att myndigheterna inte har någon kontroll på om de läkemedel som vi använder i Sverige har producerats av fabriker utomlands som släpper ut miljöfarliga substanser.
– Den här frågan måste lösas globalt eftersom läkemedelsindustrin är helt utspridd över världen. Substanserna görs på en plats, slutprodukten på en annan och förpackningen på en tredje, säger Inger Näsman.

GMP-reglerna bestäms av EU, men Inger Näsman tycker ändå att det är bra om svenska Läkemedelsverket börjar utreda frågan.
– Något land måste börja och vi tycker att det är en fråga som är det vore bra om Läkemedelsverket utredde. Sedan får vi ta frågan vidare och börja diskutera den internationellt, säger Inger Näsman.