Annons

Legitimerad personal viktigare än öppettider

En färsk opinionsundersökning visar att det är fler som anser att det är viktigt att apotekspersonalen är legitimerad än att apoteken har långa öppettider. Många vill också ha en personlig kontakt på Apoteket.

23 okt 2007, kl 09:20
0

När 1061 statistiskt utvalda personer i åldrar från 16 år och uppåt fick svara på frågan ?vilka eller vilket av följande alternativ är viktigast för dig som apotekskund, bra öppettider, legitimerad personal inom läkemedelsområdet, nära till apoteket eller låga priser på läkemedel? svarade sex av tio att det viktigaste är att personalen på Apoteket är legitimerad. Knappt hälften anser att öppettider är viktigast och drygt fyrtio procent anger närhet till apotek och låga priser på läkemedel som viktigast. Det visar en Synovate-undersökning som Apotekarsocieteten beställt inför Läkemedelskongressen som pågår i Stockholm i dagarna. Statistiken visar också att önskemålen skiljer sig åt mellan åldrarna. Äldre ser hellre låga läkemedelskostnader på apotek som ligger nära, medans yngre personer prioriterar bra öppettider.

Enligt undersökningen anser också nio av tio att deras läkemedelskonsumtion inte kommer att påverkas även om läkemedel blir tillgängliga på fler ställen än apoteket. Många efterfrågar också en egen kontaktperson på apoteket, fyra av tio tycker att apoteken borde tillhandahålla en sådan tjänst.

Undersökningen innehöll också en fråga om vilka livstilsrelaterade sjukdomar som i första hand ska få subventionerande läkemedel. Sjukdomarna som man kunde välja mellan var nedstämdhet, övervikt, alkoholism och impotens. Femtiofem procent av de tillfrågade tyckte att läkemedel mot nedstämdhet skulle vara subventionerade. När det gäller impotens svarade en fjärdedel att de tyckte läkemedlen skulle få subvention och för övervikt och alkoholism var fyrtio procent för en subvention. På Läkemedelsförmånsnämnden, som är den myndighet som beslutar om subventioner, tolkar man resultaten positivt.
– Det här visar att vi som skattebetalare är beredda att prioritera och betala vissa läkemedel ur egen ficka för att vi ska få råd att subventionera nya, dyra, effektiva läkemedlen, säger LFN:s generaldirektör Ann-Christine Tauberman.

Hon vill inte kommentera de enskilda sjukdomarna som frågorna är ställda kring.
– Men jag kan konstatera att LFN till exempel beslutat att viktminskningspreparaten Xenical och Reductil bara ska subventioneras för patienter som lider av svår fetma och inte betalas med skattepengar om de används som mer allmänna bantingsmedel. Och när det gäller ED-preparat, till exempel Viagra, så har LFN sagt nej till subvention.