Annons
Läkemedelskongressen läggs ner helt

Läkemedelskongressen läggs ner helt

Fjolårets läkemedelskongress var den sista. Efter utredning och efterföljande beslut i Apotekarsocietetens styrelse läggs kongressen ner för gott.

11 okt 2018, kl 11:44
0

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Efter ett antal år med vikande deltagarsiffror på Apotekarsocietetens årliga möte Läkemedelskongressen beslutades förra året att ställa in 2018 års kongress och utvärdera formatet. När analysen av den genomförda utvärderingen nu är klar har Apotekarsocietetens styrelse beslutat att lägga ner Läkemedelskongressen permanent.

I den information som gått ut till berörda parter står att “… varumärket Läkemedelskongressen inte längre kommer att användas och att en kongress i nuvarande form läggs ner.”

– Bakgrunden till beslutet är att vi tror att det behövs något helt nytt. Det har kommit fram i den genomlysning som gjorts och som bestått av både enkätundersökningar och djupintervjuer med aktörer i andra branscher om hur man där har hanterat utvecklingen av den här typen av breda kongresser, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Karin Meyer påtalar att övrig mötesverksamhet inom Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin fortsätter som vanligt.

– Vi skapar väldigt många mer specialiserade och smalare symposier och möten och där ser vi ett fortsatt stort intresse. Svårigheten är att paketera stora, breda kongresser som Läkemedelskongressen så att de attraherar tillräckligt många deltagare. Bedömningen är därför att det behövs något helt nytt och då vill vi heller inte att inte att ett nytt koncept ska förväxlas med Läkemedelskongressen.

Läkemedelskongressen har varit Apotekarsocietetens årliga möte för alla som arbetar professionellt med läkemedel – inte minst apotekare – och har arrangerats sedan 1970-talet. Under många år lockade kongressen upp till tusen besökare, men har liksom andra liknande möten, tappat i deltagarantal de senaste åren.

Enligt informationen som gått ut ska “Ett nytt koncept med en samlande arena för event från Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin med passande kongressliknande profil utredas.”

Kommer Läkemedelskongressen att uppstå i någon ny form?
– Ja, det är planen, men inte som en läkemedelskongress utan då med ett annat namn och ett annat koncept, säger Karin Meyer. Under de kommande åren kommer både Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin att anordna flertalet stora möten och kongresser, både i helt egen regi och med olika samarbetspartners. Tanken är att det nya konceptet ska vara en samlande arena för andra event som vi redan gör, och utvecklingen av dessa aktiviteter den närmaste tiden kommer att spela roll för hur konceptet görs.

Något nytt koncept kommer dock inte att se dagens ljus förrän tidigast 2021.

Hur känns det att vara med och lägga ner ett möte som varit en så central del av Apotekarsocietetens verksamhet?
– Det är ett stort steg och ett viktigt beslut, vilket jag är väldigt ödmjuk inför eftersom det är ett event som vi anordnat under så många år. Samtidigt är den utvärdering vi gjort så gedigen att jag känner mig väldigt bekväm med beslutet. Det är också ett logiskt beslut med tanke på den starka förändringstakten vi ser vad gäller event och möten, och ett led i Apotekarsocietetens utvecklingsarbete med att fortsätta vara en relevant och stark aktör som gör Sverige kunnigare om läkemedel.