Annons

Ledvärk kan signalera om lyckad cancerbehandling

Hudrodnad, nattliga svettningar och smärta i leder kan vara goda
nyheter för kvinnor som får hormonbaserad behandling mot bröstcancer.
Symptomen kopplas ihop med minskad risk för återfall i en brittisk studie.

30 okt 2008, kl 11:50
0

Vid visas typer av läkemedelsbehandlingar kan biverkningarna ge en signal om preparatet verkar eller inte. När kvinnor med hormonberoende bröstcancer får en antihormonell behandling kan effekter som uppkommer vid minskad östrogennivå, vara tecken på att behandlingen fungerar. Ett brittiskt forskarlag bestämde sig för att titta närmare på just dessa samband i en retrospektiv studie.

Forskarna har gått igenom data från omkring 4 000 kvinnor med hormonberoende bröstcancer som behandlats med aromatashämmaren anastrozol eller tamoxifen. Alla kvinnor i studien hade passerat menopaus. De undersökte vilka av dessa som rapporterat biverkningar i form av ledsmärtor eller vasomotoriska problem i form av vallningar och hudrodnader under behandlingens tre första månader. Kvinnor som hade sådana klimakterieliknande besvär innan behandlingen sållades bort ur studien.

Resultatet, som publicerats i tidskriften Lancet Oncology, visade att kvinnor som haft dessa biverkningar hade lägre risk för återfall. De som rapporterat klimakterieliknande symptom hade 30 procents lägre risk att få återfall i bröstcancer de kommande nio åren. Allra starkast var sambandet mellan ledsmärtor och minskad risk för återfall.
– Behandlingen syftar ju till att svälta tumören på östrogen och de här biverkningarna betyder att nivåerna av östrogen i kroppen minskat. De kan vara en bra indikation på om behandlingen kommer att lyckas. Däremot vet vi inget om de är nödvändiga för att bil av med tumören, säger Jack Cuzick, epidemiolog på Cancer Research i Storbritannien till nyhetsbyrån Reuters.

Studien finansierades av Cancer Research UK och Astrazeneca.