Annons

Viktigt för äldre inte bli överkörda

Äldre människor som tar flera läkemedel samtidigt bör få vara med och
bestämma vilka de ska sluta med i fall när det behövs. Att låta
patienten själv vara med och diskutera risker jämfört med nytta ger ett
bättre resultat enligt amerikanska forskare.

30 okt 2008, kl 13:10
0

Annons

Den senaste tidens debatt om felmedicinering av äldre har satt fokus på problematiken som kommer med att ge en person många olika typer av läkemedel. Ofta kan det vara nödvändigt att dra ner på, antalet läkemedel. Men att göra det utan att diskutera med patienten själv är fel, menar en grupp forskare från Yale School of Medicin.

De har genomfört en studie med 66 personer över 65 år som alla tog i genomsnitt sju olika läkemedel var. Forskarna delade in dem i fokusgrupper där de fick diskutera vilka mål de hade med sina behandlingar och olika möjliga resultat med eller utan olika behandlingar. Till en början pratade försökspersonerna mest om rent medicinska framgångar som att de ville ha lägre blodtryck eller kolesterolvärde. Men ju längre diskussionen pågick framkom att det viktiga var mer övergripande mål som att kunna utöva de sysslor de tyckte om och att bli av med symtom.

Terri Fried som är en av forskarna bakom studien, nämner som exempel en patient som har högt blodtryck, hjärtproblem och artros och behandlas för detta. Där kan det bli så att blodtryckspreparatet patienten får ger upphov till kramper i benen som leder till att den inte kan fortsätta med sin vattengymnastik som gör att artrossymptomen håller sig i schack. Vattengymnastiken kan dessutom vara en stor källa till välbefinnande och glädje för personen.
– I sådana fall är det viktigt att patienten själv tillsammans med läkare får vara med och diskutera vad som är viktigast, kanske är det värt ett högt blodtryck att få slippa benkramper, säger Terri Fried.

Författarna menar att om patienten själv får vara delaktig så blir resultatet för patientens hälsa bättre. Resultaten från studien publiceras i the Journal of the American Geriatrics Society.