Annons
Beslut om ökad förskrivningsrätt dröjer

Beslut om ökad förskrivningsrätt dröjer

Från flera håll i landet kommer önskan om att tillåta sjuksköterskor
att förskriva fler läkemedel. Regelverket som omgärdar
förskrivningsrätten är snårigt och nu planerar Socialstyrelsen en
översyn för att göra dem tydligare.

30 okt 2008, kl 13:15
0

Annons

Västra Götalandsregionen i flera år kämpat för en utökad förskrivningsrätt för vissa sjuksköterskor i primärvården. Det gäller så kallade APS, avancerade primärvårdssjuksköterskor med en särskild utbildning.  Regionen har tidigare fått avslag på en ansökan hos Socialstyrelsen, men för att driva frågan vidare skickade de in en mer detaljerad ansökan till socialdepartementet.

 I början av oktober kom svaret. Där fick de veta att departementet inte har laglig rätt att utfärda sådan dispens och hänvisades tillbaka till Socialstyrelsen. Per Angesjö, chefsläkare inom primärvården i Skararborg är besviken men hoppas att Socialstyrelsen denna gång ska ge ett positivt svar.
–  Det här är en del i vårt arbete med att utveckla sjuksköterskornas roll och skapa en ökad tillgänglighet inom vården, Socialstyrelsen har varit med i det här projektet hela tiden så jag har förhoppningar om att det ska gå bra, säger Per Angesjö.

I dag får sjuksköterskor som uppfyller särskilda krav fastställda av Socialstyrelsen förskriva vissa läkemedel. I vissa fall kan arbetsledare inom vården delegera befogenheter men i andra krävs särskild dispens. Det egentliga ansvaret för att besluta vem som får förskriva ligger hos Läkemedelsverket men det är Socialstyrelsen som kan ge dispens.

Kraven på ökade befogenheter vad gäller läkemedel kommer främst från primärvården där vårdpersonalen ofta arbetar långt ifrån läkare till skillnad mot på ett sjukhus. Att ansökningarna får gå några vändor som i fallet med Västra Götaland är inte helt ovanligt och tillsammans med deras ansökan skickades ett antal liknande från departementet till Socialstyrelsen. Regelverket kring förskrivningsrätt är komplext och för att göra reglerna tydligare har myndigheten nyligen påbörjat en översyn av dem.
– Det är en del i ett större projekt där vi ska gå igenom regelverket för arbetsdelegering inom hälso- och sjukvården. Vi har förstått att många upplever det som svårtolkat och lätt att missuppfatta, säger Pål Resare som leder projektet på Socialstyrelsen.

Just förskrivningsrätten berörs av två separat föreskrifter, delegeringsföreskriften och föreskriften om läkemedelshantering. Det riskerar att göra det svårjobbat för dem som svarar på dispansansökningar men också för dem som skriver dem.
–  I vissa fall går det åt onödig tid åt att skriva dispensansökningar när det inte ens behövs. Vi hoppas att det i ett nytt regelverk bättre ska framgå när det är en fråga om arbetsfördelning som kan lösas av vårdchefer och när det krävs godkännande av oss, säger Pål Resare.

De nya föreskrifterna som beräknas vara färdiga till årsskiftet 2009-2010, kommer inte att innebära några lagändringar och troligen inte heller att antalet substanser som sjuksköterskor får förskriva blir fler. Däremot kommer det att sammanställas tydligt vilka krav som ställs för att en sjuksköterska ska få skriva ut läkemedel och vilka dessa är.

Även på socialdepartementet håller man med om att förskrivningsrätten är en komplicerad historia. Redan den förra regeringen lade en proposition om att frågan borde utredas.
– Den nuvarande regeringen har annonserat att det ska tillsättas en behörighetsutredning efter årsskiftet för att undersöka om det behövs göras om, säger Ulrika Axelsson Jonsson, departementssekreterare på socialdepartementet.