Annons
Nu lättare hitta svenska cancerstudier

Nu lättare hitta svenska cancerstudier

Databasen Cancerstudier i Sverige har förbättrats så att patienter och läkare lättare kan hitta kliniska studier som söker deltagare.

31 maj 2024, kl 09:00
0

Annons
Läkemedelsvärlden

Luigi De Petris.

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella svenska cancerstudier. Den innehåller kliniska studier som söker patienter som kan delta. Det kan vara behandlingsstudier, provtagningsstudier, observationsstudier och omvårdnadsstudier.

För närvarande finns nästan 300 svenska cancerstudier på närmare 40 olika sjukhus i databasen. Vissa är företagsinitierade och andra är sådana som enskilda forskare driver.

Vill få fler att delta i svenska cancerstudier

Nu har databasen fått nya bättre sökfunktioner. Syftet är att underlätta för behandlande läkare och patienter själva att hitta studier där en patient skulle kunna medverka. Ett annat syfte är att göra det enklare för forskare att hitta deltagare till sina studier och öka antalet patienter som deltar i svenska cancerstudier.

Tack vare bättre sökfunktion går det nu också att söka efter studier av behandlingar som riktar sig mot en viss cancergen eller -mutation. Det går också att hitta fas 1-studier som kan vara aktuella för patienter som fått all rutinbehandling och är intresserade av att delta i en tidig studie med en ny läkemedelskandidat som är under utveckling.

Behandlande läkare avgör

Sedan tidigare finns möjlighet att söka på diagnos, sjukhus, titel och behandlingstyp.

– Vi har velat skapa ett verktyg som är användbart och samtidigt så brett och heltäckande som möjligt. Läkare kan snabbt få fram information om vilka studier som pågår och matcha mot sina patienter.

Det säger Luigi De Petris, onkolog och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, som varit med vid utvecklingen av databasen i ett pressmeddelande.

En patient som vill delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla särskilda kriterier för att kunna vara med. Det är behandlande läkare som avgör om en patient kan passa för att delta och som tar kontakt med ansvariga för studien.

Patienten ska därför alltid kontakta sin läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.