Hem Taggar Regionala cancercentrum

Tag: regionala cancercentrum

Nu lättare hitta svenska cancerstudier

Databasen Cancerstudier i Sverige har förbättrats så att patienter och läkare lättare kan hitta kliniska studier som söker deltagare.
31 maj 2024, kl 09:00

Regionerna gör olika – men ingen vet varför

Låg inrapportering gör att det nationella registret över cancerläkemedel inte kan förklara regionala skillnader.
22 nov 2022, kl 09:04

Omöjligt värdera om cancerbehandling är jämlik

Låg rapportering fortsätter att hindra bedömning av jämlik tillgång till nya cancerläkemedel i olika regioner.
4 jun 2021, kl 08:27

Cancerläkemedel kan inte följas upp

Inrapporteringen av behandlingar med nya cancerläkemedel fortsätter att variera kraftigt mellan regionerna. Skillnaderna omöjliggör viktiga delar av uppföljningen.
18 dec 2020, kl 07:05