Annons
Omöjligt värdera om cancerbehandling är jämlik
Foto: Istock

Omöjligt värdera om cancerbehandling är jämlik

Låg rapportering fortsätter att hindra bedömning av jämlik tillgång till nya cancerläkemedel i olika regioner.

4 jun 2021, kl 08:27
0

Annons

Får patienter i olika regioner samma tillgång till nya cancerläkemedel? Det är en fråga som det är svårt att svara på, framhåller ansvariga för den nationella uppföljningen av regionernas användning av nya cancerläkemedel. Svårigheten beror på de regionala skillnaderna i inrapporteringen till ett nationellt kvalitetsregister. Problemet har lyfts fram flera gånger tidigare utan att några avgörande förbättringar skett.

Obesvarade frågor om nya cancerläkemedel

– De regionala variationerna i inrapportering fortsätter att vara stora, vissa regioner har ökat rapporteringen kraftigt samtidigt som andra har minskat sin. De stora variationerna förhindrar direkta regionala jämförelser. Därför är det viktigt att intensifiera arbetet med att öka inklusionstakten i de regioner där organisationen för registrering ännu inte fungerar optimalt, säger Kenneth Villman, ordförande i en nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel inom organisationen Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, i ett pressmeddelande.

Det finns även fler frågor som den bristfälliga inrapporteringen gör det svårare att besvara, påpekar RCC i en ny rapport. En är om cancervården använder nya cancerläkemedel i enlighet med indikationerna i godkännandet från läkemedelsmyndigheten EMA. Och en annan är om vården följer rekommendationerna från NT-rådet, regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya läkemedel.

Stora regionala skillnader

Registret för cancerläkemedel, RCL, kom till för att följa upp just dessa frågor och upptäcka eventuella regionala skillnader. När behandling av en patient med något av de utpekade nya cancerläkemedlen startar ska vården rapportera detta till registret. Men ända sedan registret startade i januari 2018 har det, som Läkemedelsvärlden rapporterat, funnits stora brister i inrapporteringen. Med dagens ojämna rapportering är regionala jämförelser enligt rapporten inte meningsfulla.

– För att få ordning på läkemedelsuppföljningen är det viktigt att alla verksamheter i samtliga regioner prioriterar inrapportering till RCL, säger Kenneth Villman.

Under 2020 rapporterade cancervården in totalt 4 693 nyinsatta behandlingar till registret, vilket var närmare sex procent fler än föregående år. Antalet inrapporteringar i förhållande till folkmängd varierade kraftigt. Från 5 respektive 5,6 inrapporteringar per 100 000 invånare från Gotland respektive Halland till 75,5 rapporteringar per 100 000 invånare från Västerbotten.