Annons

Landstinget struntar i lag om offentlig upphandling

Ramavtalet mellan Apoteket och Stockholms Läns Landsting omfattar allt från logistik till journalistiska tjänster, utan att offentlig upphandling skett. Nu överväger Nämnden för offentlig upphandling att granska avtalet.

20 maj 2005, kl 18:14
0

I bilagor till ramavtalet finns tjänster Apoteket erbjuder Stockholms Läns Landsting (SLL). Redaktionellt arbete med manuskriptgranskning och att skriva artiklar är några alternativ. Eller läkemedelsinformation för läkare, läkemedelsgenomgångar och statistikverktyg. Inget av detta omfattas av Apotekets monopol.
? Det är en salig blandning av olika saker och tjänster. Vi anser inte att man kan bunta ihop allting till ett paket där vissa delar är undantagna från upphandling och att andra tjänster får åka med på köpet. Jag kommer att ta upp frågan om vi ska granska det här, säger Michael Slavicek som är chefsjurist på Nämnden för offentlig upphandling (NOU).
Han är också kritisk till att avtalet löper ?tills vidare?.
? Det är olämpligt både ur ekonomisk och juridisk synpunkt.
Läkemedelsvärlden har granskat ramavtalet mellan SLL och Apoteket för att se vad som idag upphandlas offentligt. Mycket lite, visade det sig.
? Det finns inte någon marknad. Därför blir det en förhandlingsupphandling med Apoteket, säger Bengt Blomberg som är strateg på  Beställarkontor Vård på SLL.
Ett argument som inte håller, menar Joakim Söderberg, ordförande i egenföretagarsektionen på Sveriges Farmacevtförbund.
? Den här situationen ger ett moment 22, det skapas ingen marknad eftersom det självklart inte går att tävla om jobben när man aldrig får möjlighet att lämna offert på dem.


Monopoltjänster för sig
Har en leverantör monopol på att utföra en tjänst är det lagligt riktigt att göra en förhandlingsupphandling. Men skälet att det inte finns någon marknad duger inte, enligt NOU. Nämnden menar att landstingen ska sluta avtal om monopoltjänsterna för sig. De tjänster som återstår måste upphandlas offentligt i konkurrens.
Bengt Blomberg tycker att det ligger något i kritiken.
? Kvalitetsgranskning av öppenvården och läkemedelsgenomgångar är tjänster som man möjligen skulle kunna hävda att vi skulle upphandla. Den typen av tjänster stod för ungefär 20 miljoner kronor förra året.


Sämre i andra landsting
Samtidigt tycker Bengt Blomberg att SLL är ett av de få landsting som försökt främja konkurrens.
? Avtalet är upplagt så att vi skiljer på olika typer av tjänster, och att de ersätts på olika sätt. Därmed har vi skapat en förutsättning för att få igång en marknad. Den vanligaste konstruktionen, som många andra landsting har, är att ersätta Apoteket med en enda klumpsumma.
Eftersom landstingen dessutom omsätter stora belopp kan det ligga i allmänhetens intresse att avtalen med Apoteket granskas, säger Michael Slavicek.
? Om det här är ett av de bättre avtalen, så kan det vara intressant för oss att titta på.