Annons

Landstingens kostnadsövertagande utreds ytterligare

Nästa år ska läkemedelskostnaderna egentligen hanteras på ett nytt sätt, men staten och landstingen har svårt att komma överens om vilken princip som ska styra fördelningen till de olika landstingen. För att lösa frågan har man nu tillsatt en arbetsgrupp som ska lämna sitt förslag i början av 2001.

21 jun 2002, kl 18:06
0

Enligt den ursprungliga modellen i läkemedelsreformen skulle det ske en reglering mot det generella statsbidraget från och med 2001. Men frågan hur fördelningen av statsbidragen till de enskilda landstingen ska utformas väntar fortfarande på sin lösning. I dag baseras landstingens ersättning på hur mycket läkemedel invånarna faktiskt förbrukar, men enligt avtalet skulle statsbidragen från och med i år fördelas mer efter behov. Men parterna har haft svårt att enas om en modell för ersättning och vad som menas med behov. För att lösa frågan tillsätter man nu en arbetsgrupp för att komma fram till vad som ska styra fördelningen av statsbidraget


Svårt att hitta en modell
I  arbetsgruppen kommer det att ingå representanter från landstingsförbundet, socialdepartementet och finansdepartementet, samt resentanter från andra myndigheter. Vilka det blir är ännu oklart, eventuellt kommer Apoteket AB att ingå. Förhoppningen är att arbetsgruppen ska vara klar i början av februari 2001.
 Statens utgångspunkt i frågan är att fördelningen ska utgå från en viss summa per invånare. Men landstingsförbundet vill att man först tittar på om det finns skäl att frångå en sådan fördelning och hitta en bättre behovsfördelning. Andra sätt att fördela pengarna kan vara efter befolkningens ålder och sjuklighet.


Stora skillnader
Under årets sju första månader har svenskarnas läkemedel subventionerats med
1 040 kronor per person. I praktiken är det alltså fortfarande staten som betalar även om det formellt är landstingen som står för dessa kostnader.
I de flesta landsting ligger kostnaden per invånare för läkemedelssubventionen lägre än riksgenomsnittet. Men i sex landsting ligger kostnaden per invånare högre. Det är samma landsting som toppade tabellen förra året, med den skillnaden att Norrbotten inte längre är dyrast utan har passerats av Västra Götaland. Därefter kommer i turordning Kronoberg, Gävleborg, Skåne och Västernorrland.
? På årsbasis är det ganska stora skillnader på kostnaderna, säger Anders Blanck på socialdepartementet. Vi tycker inte att 16 procent är en rimlig kostnadsskillnad. Därför är det är bra med en arbetsgrupp som tittar på det här och den bör komma igång redan under hösten.
Åtta månader har redan gått men än finns inget avtal om storleken på det statsbidrag som ska kompensera landstingen för årets läkemedelskostnader. Det är också en fråga som måste lösas.