Läkemedelsverket varnar för Prexige

Idag uppmanar Läkemedelsverket patienter som behandlas med läkemedlet Prexige att vara vaksamma på biverkningar. Läkemedlet kan komma att stoppas helt.

23 aug 2007, kl 18:02
0

Tidigare den här månaden beslutade Läkemedelsverket i Australien att dra in cox 2-hämmaren Prexige (lumiracoxib) på grund av allvarliga biverkningar. Två personer hade fått så kraftig leverpåverkan av läkemedlet att de avlidit.
EU har nu utrett Prexige och skärpt riktlinjerna för behandling med läkemedlet.

Svenska Läkemedelsverket uppmanar idag personer som misstänker negativ påverkan av det antiinflammatoriska preparatet att avsluta behandling och kontakta sin läkare snarast möjligt. Symtom som kan vara tecken på leverpåverkan är allmän sjukdomskänsla, nedsatt aptit, trötthet, obehagskänsla i magen, klåda och gulfärgning av huden eller ögonvitorna.
Myndigheten anser inte att de patienter som inte känt av några problem bör avbryta behandling utan att ha konsulterat läkare.

Hur kommer det sig att ni nöjer er med att uppmana till vaksamhet när myndigheterna i Australien har dragit in Prexige?
–    I Australien har doseringen varit 200-400 mg, medan doseringen inom EU är 100 mg. Men den här uppmaningen är bara ett steg på vägen. Det är inte säkert att det stoppar här, säger Björn Beermann, professor, Läkemedelsveket.

Senare i höst tar CHMP, Europeiska läkemedelsmyndigheternas rådgivande grupp, slutgiltig ta ställning till Prexige vara eller icke vara.
I Europa är Prexige godkänt för att lindra symtom vid artros i knä och höft. Drygt sju miljoner människor i världen har behandlats med läkemedlet, men enligt Björn Beermann har endast ett 40-tal förpackningar sålts i Sverige.
Läkemedelsverket uppger att totalt elva fall med allvarlig leverpåverkan har rapporterats i världen och att inga av dessa är i Sverige.