Annons

Läkemedelsverket uppmärksammar biverkningar vid substitution

Läkemedelsverket har fått in ett litet antal rapporter om biverkningar som kan bero på generisk substitution. Verket uppmanar sjukvården att rapportera alla misstänkta fall.

26 mar 2003, kl 19:24
0

Annons

Läkemedelsverket har fått in nio rapporter om biverkningar efter generisk substitution och utesluter inte att sju av dem kan ha berott på bytet. Under de tre första månaderna sedan generisk substitution infördes den 1 oktober förra året genomfördes drygt 430 000 byten till billigare läkemedel.

Även om generiska preparat ska ha samma medicinska effekt som originalen för att komma med på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista så förekommer vissa skillnader. Kopian kan vara ett annat salt än originalet och andra hjälpämnen kan förekomma i tabletter.