Läkemedelsverket samarbetar med Kanada

Nu ska samarbetet över Atlanten stärkas. Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada skriver avtal med Läkemedelsverket om att dela information om sådant som ännu inte är offentligt.

30 aug 2012, kl 08:00
0

Avtalets syfte är att göra det lättare för de båda myndigheterna att samarbeta i säkerhetsfrågor som rör bland annat läkemedel. Det kan till exempel handla om uppgifter om produkters säkerhet som ännu inte gjorts offentlig men som berör både Europa och Kanada. I och med avtalet kan regulatoriska åtgärder göras samtidigt på flera håll.

Läkemedelsverket har sedan tidigare liknande avtal med amerikanska FDA och HSA i Singapore. Avtalet med Health Canada gäller tills vidare.