Läkemedelsverket överklagar till regeringen

Läkemedelsverket överklagar till regeringen

Är E-hälsomyndigheten skyldig att lämna ut vissa sekretesskyddade uppgifter till Läkemedelsverket?

23 nov 2022, kl 13:13
0

Läkemedelsverket överklagar ett sekretessbeslut från E-hälsomyndigheten till regeringen. Bakgrunden är att de två myndigheterna gör olika tolkningar av lagbestämmelser som styr om myndigheter ska lämna ut uppgifter till varandra.

Det hela handlar om ett ärende där Läkemedelsverket ville ta del av E-hälsomyndighetens uppgifter om försäljning hos några namngivna apotek. Läkemedelsverket skulle använda uppgifterna i sitt tillsynsarbete. Men E-hälsomyndigheten hänvisar till sekretess och säger nej.

Omdiskuterade frågor

Frågan om sekretess mellan myndigheter som ett hinder för tillsyn på läkemedelsområdet har varit uppe till diskussion de senaste åren. Bland annat i den granskningsrapport om statens tillsyn över läkemedelshandeln som Riksrevisionen lade fram i våras. Riksrevisionen efterlyste en mer effektiv tillsyn. Revisorerna menade att bristerna bland annat  beror på att sekretess hindrar myndigheter från att samarbeta och utbyta information. Något som flera tillsynsmyndigheter också påpekade redan 2019.

Riksrevisionen var även kritisk mot att sekretess hos E-hälsomyndigheten gör att tillsynsmyndigheterna inte får tillgång till de uppgifter de behöver i tillsynsarbetet.

Det pågår också en statlig utredning om utlämnande av läkemedelsstatistik. Den har ett tilläggsdirektiv att undersöka hur E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter om läkemedelsstatistik behöver förtydligas och eventuellt utökas. Utredningen ska presentera sitt slutbetänkande i slutet av december.

Underlag för apotekstillsyn

I det nu aktuella ärendet skulle Läkemedelsverket göra tillsynsinsatser som gällde EU-förordningen om att läkemedelsförpackningar måste ha vissa säkerhetsdetaljer som gör dem spårbara. Läkemedelverket följde upp efterlevnaden av denna förordning och begärde då uppgifter från E-hälsomyndigheten. Läkemedelsverket ville veta ur många läkemedelsförpackningar med säkerhetsdetaljer som tolv namngivna apotek hade sålt under en viss månad i fjol.

E-hälsomyndigheten framhåller i sitt nekande beslut att de efterfrågade uppgifterna finns hos myndighetens särskilda statistikenhet och omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta eftersom de med lagens ord ”avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden” och ”kan hänföras till den enskilde” (i det här fallet de olika apoteken).

Läkemedelsverket överklagar

Läkemedelsverket menar å sin sida att E-hälsomyndigheten trots dessa sekretessbestämmelser är skyldig att lämna ut uppgifterna. Verket hänvisar här till paragrafer i läkemedelslagen och lagen om handel med läkemedel. I dessa står det att envar är skyldig att på begäran lämna de upplysningar och handlingar som Läkemedelsverket behöver för sin tillsyn.

– Vi har olika uppfattningar om ifall dessa bestämmelser i läkemedelslagen och lagen om handel med läkemedel är tillräckligt konkreta för att bryta den sekretess som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen, förklarar Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén.

När en myndighet vill överklaga en annan myndighets beslut är det till regeringen man vänder sig. Det sker inte ofta, men i det här fallet tar Läkemedelsverket detta steg för att få ett klargörande.

– Vi har haft en dialog med E-hälsomyndigheten och överklagar nu. Rättsläget är inte klart och jag anser att det är bra om detta blir prövat, säger Peter Wilén.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng