Annons

Läkemedelsutredningarna på remiss

De två utredningarna på läkemedelsområdet av Lars Jeding respektive Sven-Olof Karlsson har skickats ut på remiss. Remisstiden går ut den första oktober.

18 jul 2002, kl 23:53
0

Lars Jedings utredning Läkemedel i vård och handel samt Sven-Olof Karlssons Läkemedel i priskonkurrens har nu skickats ut på remiss och svaren skall vara inne den första oktober. Därefter kan ett förslag tidigast komma till vårriksdagen nästa år och förändringarna skulle då kunna träda i kraft år 2000.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och när det gäller utformningen av den statliga priskontrollen vill regeringen i första han ha synpunkter på förslaget i Läkemedel i priskonkurrens som avser förändringar i ett kortare tidsperspektiv än i den andra utredningen.
Remissen har gått till sammanlagt 79 remissinstanser; samtliga landsting, fackföreningar, myndigheter och instanser inom sjukvården samt olika förbund inom dagligvaruhandeln.
Men som vanligt kan vem eller vilka som vill lämna synpunkter på remisserna. 
Den del av Lars Jedings utredning som behandlar läkemedelsinformationen kommer att gå ut i en egen remissrunda senare.