Annons

Läkemedelsvärldenökar mest

Läkemedelsvärlden är med sin ökning på 7,8 procent till 8 300 exemplar den tidning som, procentuellt sett, ökar mest bland de medicinska tidningarna i Sverige. I reella tal handlar det om en ökning med 600 nya läsare, lika många nya läsare som tvåan Dagens Medicin ökade med under förra året.

18 jul 2002, kl 23:54
0

Annons

Den 2 mars offentliggjordes förra årets upplagesiffror från Tidningsstatistik AB (TS). Siffrorna för 1997 visar att Läkemedelsvärlden ligger i den absoluta toppen bland de medicinska tidningar som ökar. Bland ?vinnarna? ? de som ökat sin upplaga under förra året ? intar nämligen Läkemedelsvärlden och Dagens Medicin en särställning. Båda tidningarna ökade sina respektive upplagor med 600 exemplar. Mätt i procentuell ökning är upplageökningen 7,8 procent för Läkemedelsvärlden och 3,6 procent för Dagens Medicin, eftersom den senare, totalt sett, har en högre upplaga.
Läkemedelsvärlden och Dagens Medicin ?vinnare?
Den totala TS-kontrollerade upplagan för Läkemedelsvärlden under 1997 steg därmed från 7 700 exemplar till 8 300 exemplar. Dagens Medicin ökade på motsvarande sätt sin upplaga från 16 700 exemplar till 17 300 exemplar.
Bland övriga ?vinnare? återfinns också Sveriges Farmacevtförbunds tidning Farmacevtisk Revy som ökade sin upplaga med 100 exemplar till 7 700 exemplar och sjuksköterskefacket Vårdförbundets tidning Vårdfacket som ökade med 400 exemplar till 114 100 exemplar.
Landstingsvärlden ?förlorare?
Bland ?förlorarna? ? de som minskat i upplaga under förra året ? hittar man Landstingsförbundets tidning Landstingsvärlden som nu krupit under 10 000-strecket på grund av minskningen med 300 exemplar och har nu en TS-kontrollerad upplaga för 1997 på 9 800 exemplar. Där finns också Farmaciförbundets tidning Farmacifacket vars upplaga minskat med 100 exemplar till 7 200 exemplar och Läkarförbundets tidning Läkartidningen som minskade med 200 exemplar till 29 200 exemplar.


Medikament
oseriös nykomling

En nykomling bland de TS-kontrollerade medicinska tidningarna som bör kommenteras är tidningen Medikament. I sitt första nummer för i år deklarerade chefredaktören för Medikament att tidningen hade en TS-kontrollerad upplaga på 21 500 exemplar och att detta skulle vara ett tecken på tidningens framgång.
TS-siffran stämmer visserligen, men vid en närmare granskning visar det sig att den registrerade upplagan egentligen bara härrör sig från en enda utgåva av tidningen, i november 1997. Detta kan naturligtvis förklaras med att tidningen är nyansluten till TS. Men när det dessutom visar sig att praktiskt taget hela upplagan är gratisdistribuerad ? 20 800 exemplar av 21 500 tidningar skänks bort ? känns uttalandet lite väl magstarkt. Att hävda att en TS-upplaga som baseras på att man en gång skänkt bort över 20 000 tidningar är ett tecken på en tidnings framgång verkar inte riktigt seriöst.