Annons

Läkemedelskommittéer välkomnar Socialstyrelsens underlag för prioriteringar

Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett underlag för när vissa läkemedel ska användas ska bli klart under året. Det första underlaget som gäller behandling med klopidogrel har varit ute på remiss.

24 mar 2002, kl 00:00
0

Läkemedelskommittéerna förefaller att välkomna Socialstyrelsens arbete med att ta fram underlag för beslut om prioriteringar av när och hur vissa läkemedel ska användas. När de flesta remissvaren på det första prioriteringsunderlaget, om klopidogrel, kommit in är kommittéerna över lag positiva, medan Läkemedelsindustriföreningen och berörda företag kritiserar underlaget.
”Rapporten och eventuella senare riktlinjer ger ett utmärkt underlag för lokala riktlinjer och utbildningar riktade till förskrivarna i till exempel den lokala läkemedelskommitténs regi”, skriver läkemedelskommittén i mellersta Bohuslän medan Lif gör en annan bedömning av underlagets värde:
”Ekonomiska besparingsambitioner i stället för patientperspektivet kan inte långsiktigt utgöra en god grund som stöd för beslut om prioriteringar i fråga om medicinska faktorer” är den bitska slutsatsen.
I underlaget förordar Socialstyrelsens arbetsgrupp en restriktiv användning: Behandling med klopidogrel under högst tre månader efter konstaterad instabil krankärlssjukdom och som alternativ till acetylsalisylsyra enbart till patienter med allvarlig överkänslighetsreaktion.
Om arbetsgruppens rekommendationer tillämpades skulle kostnaden för klopidogrel halveras utan negativa hälsoeffekter menar gruppen.
Underlaget är det första av fem rapporter om prioriteringar som gäller läkemedel. Coxiber, kombinationsbehandling med interferon-alfa och ribavirin, interferon-beta och synpunkter på selektiv hämmare av tumör nekros faktor-alfa kommer också under året.
– Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att ta fram kunskapsunderlag för öppna prioriteringar inom sjukvården, säger Christina Kärvinge på Socialstyrelsen.
Ett av projekten gäller medicinska metoder.
– Tillsammans med SBU och Läkemedelsverket valde vi dessa fem nya och dyra läkemedelsbehandlingar för att se om det är möjligt att ta fram ett underlag för prioriteringar på det området.
Hon tycker att den här rapporten visat att det är möjligt.
– Däremot är det inget som säger att Socialstyrelsen är den instans som ska göra dessa framöver.