Från Craig Venter till Agda Svensson

Den biologiska revolutionen för med sig en intensiv medicinsk utveckling. Nordisk Läkemedelskongress, som hålls i Stockholm i år, handlar om hur framstegen påverkar läkemedelsområdet från forskning till användning.

24 mar 2002, kl 02:00
0

I år har Nordiska Farmacikongressen och Sjukhusfarmacikongressen slagits ihop till Nordisk Läkemedelskongress, som hålls 26-29 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bo Holmberg på Apoteket AB är ordförande i organisationskommittén. Han vill att kongressen ska ge en helhetssyn på läkemedelskedjan från forskning till användning.

? Förändringen går väldigt snabbt i kedjans olika länkar, men kommunikationen mellan länkarna är dålig.

Med läkemedelskedjans länkar menar Bo Holmberg forskning, utveckling, registrering, produktion, marknadsföring, klinisk verksamhet och användning. Alla delarna förändras av utvecklingen inom bioteknik och IT. Som han ser det är det de två sista leden som är de svagaste.

? Alltmer avancerade läkemedel produceras utan att de gör så mycket nytta, för de används inte på rätt sätt.

Kända namn på symposierna

Bo Holmberg leder själv det inledande huvudsymposiet. Han är märkbart stolt över de namnkunniga talarna: Astrazenecas vd Tom McKillop representerar läkemedelsindustrin, Thomas Lönngren, vd för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA står för kontrollmyndighetens perspektiv, Anders Milton, tidigare ordförande i World Medical Association, kommer som representant för den medicinska professionen och Peter Kielgast, ordförande i International Phar-

maceutical Federation (FIP), är farmaceuternas företrädare. Symposiets namn är ?Utvecklingen av läkemedlets roll i sjukvård och samhälle ? nytt paradigm??

Bo Holmberg håller som bäst på att planera för vad som ska avhandlas och ser fram emot

en spännande diskussion med

Tom McKillop från Astrazeneca. Holmberg är oroad över utvecklingen inom läkemedelsindustrin. Idag finns det runt 40 multinationella läkemedelsbolag, om bara några år kan de vara så få som 25-30. Parallellt med den utvecklingen läggs allt mer av den egentliga verksamheten ut på olika dotterbolag.

Bo Holmberg anser, liksom många andra, att det finns en risk att etiken kommer på undantag när ledningen kommer för långt bort från verksamheten och huvudmålet blir att generera avkastning på kapitalet. Han tror att det fanns mer idealism i branschen när företagen var mindre.

? Det här är viktigt att diskutera. Läkemedelsjättarna är makthavare, de är bland de största företagen i världen.

Ett späckat program

Tillfrågad om kongressens höjdpunkter vid sidan om huvudsymposiet har Bo Holmberg svårt att svara. Allt är spännande.

? Möjligtvis har det blivit lite för mycket, det är mycket som händer samtidigt.

Efter huvudsymposiet fortsätter måndagen med symposier om apotekssystemen i Norden, läkemedelsindustrin och kliniska prövningar. Hela den första dagen är alltså vigd åt de stora aktörerna.

Tisdagen är ?teknikdagen?. Det handlar om elektronisk förskrivning, e-handel med läkemedel, kommunikation via nätet och annat som följer av IT-utvecklingen. Representanter från de olika nordiska länderna berättar om sina erfarenheter. Samtidigt berättar forskare om utvecklingen på forskningsfronten inom genteknik, immunologi och bioteknologi. Arrangörernas tanke är att det ska hålla sig på en nivå där det är begripligt för alla deltagare.

På onsdagen ska slutligen diskussionerna ta sig ner på den nivå som Bo Holmberg menar är läkemedelskedjans svagaste länkar. Det kommer bland annat att handla om läkemedeldistribution och läkemedelsanvändning.

På onsdagseftermiddagen hålls även en så kallad etikrond under ledning av bioetikern Mats G Hansson från Uppsala universitet. Han driver etikronder vid Akademiska sjukhuset sedan tre år tillbaka. Etikronden är en sorts workshop där deltagarna diskuterar ett antal etiska konflikter inom läkemedelsområdet eller heta områden som stamcellsforskning och gentester.

Ingen svensk kongress

Nordisk läkemedelskongress organiseras av representanter från bland annat Apoteket AB, Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten i samarbete med företrädare från motsvarande organisa-

tioner i Norge, Danmark, Finland och Island. Läkemedelsindustriföreningen, Apotekarsocieteten och Apoteket AB står som ekonomiska garanter, men tanken är att kongressen ska bära sig själv.

? Vi är på god väg mot break-even, säger Bo Holmberg. Vi är uppe i 600 anmälda, målsättningen är minst 1 000.

Att kongressen ordnas i Sverige i år innebär också att den sedvanliga svenska Läkemedelskongressen inte kommer att hållas till hösten. Så för den som är sugen på att frottera sig med kollegorna i branschen är det maj månad som gäller.