Annons

Läkemedelsförskrivning varierar mellan kommuner

Nästan varannan av de äldsta i landet, stod på tio
eller fler läkemedel året 2008. Det visar siffror från SPF, Sveriges
Pensionärsförbund som genomför ett flerårigt projekt för att förbättra
äldres läkemedelsbehandling.

6 sep 2010, kl 12:42
1

Annons

I riket som helhet fick 45,2 procent av patientgruppen 80 år och äldre tio eller fler läkemedel under 2008. Läkemedelsanvändningen till denna äldsta patientgrupp varierade dock efter kommun och landsting, enligt SFP:s kartläggning.

Bohuslän och Bohusdistriktet av SFP toppar statistiken med 50,4 procent, undantaget  Tanums kommun (42,7%). Att många äldre i behov av ett stort antal läkemedel är förklarligt och inget negativt i sig, men att förskrivningen ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i indikerar något om vårdens kvalitet för äldre i de olika delarna av Sverige, menar SFP.

SFP:s analys av nyckeltalen är att andelen äldre med tio läkemedel eller fler, säger något om vården i stort för äldre. Kommuner och län med lägre andel antas ha bättre vård för sina äldsta än om andelen är hög.
 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Läkemedelsgenomgångar till alla äldre inom högkostnadsskyddet (nu: 1800-kronan). Det är ett förslag som har funnits länge – varför har det inte blivit verklighet ännu?