Annons

Biologiska läkemedel minskar sjukskrivning

Patienter med svår ledgångsreumatism som fick TNF-alfahämmare minskade
antalet sjukskrivningsdagar visar en studie från Lunds universitetsjukhus.

6 sep 2010, kl 14:13
0

Annons

Lundaforskarna bakom studien ingår i det s k MORSE-projektet där patienter med svåra symtom av ledgångsreumatism, RA, följdes under ett år efter det att behandling med TNF-alfahämmare satts in. 365 män och kvinnor i åldrarna 18-58 år deltog i studien.

Vid behandlingens start, det vill säga före insättandet av biologiska läkemedel, var 38,6 procent av de rekryterade patienterna sjukskrivna. Efter sex månader med behandling hade andelen sjukskrivna sjunkit till 28,5 procent. En siffra som höll i sig under hela det första behandlingsåret. Varje studiedeltagare jämfördes med fyra slumpvis valda personer i den allmänna befolkningen avseende sjukskrivningsförekomst.

Studien är publicerad i Annals of the Rheumatic Deseases och är enligt forskarna själva unik eftersom de för första gången har kunnat utvärdera behandling med TFN-alfahämmare genom att väga samman information om patienternas sjukdomsstatus och deras behandling med upplysningar om sjukskrivning från Försäkringskassan.