Annons
Läkemedel mot svår blodbrist subventioneras
Normala röda blodkroppar. Foto: Istock

Läkemedel mot svår blodbrist subventioneras

TLV har beslutat att Evrenzo mot anemi vid kronisk njursjukdom ska ingå i högkostnadsskyddet.

1 jun 2022, kl 09:01
0

Läkemedlet Evrenzo (roxadustat) ingår från och med 20 maj i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat. Behandlingen är avsedd för vuxna patienter med anemi, blodbrist, vid kronisk njursjukdom.

Blodbrist kan öka risken för hjärtsvikt

När en person har en nedsatt njurfunktion sjunker halten av hormonet erytropoietin i kroppen. Det leder till att produktionen av röda blodkroppar minskar, vilket i sin tur kan leda till blodbrist.

Symptomen vid blodbrist är bland annat trötthet, frusenhet, andfåddhet, endokrina rubbningar och sexuell dysfunktion. På sikt kan kronisk blodbrist också öka risken för hjärtsvikt och andra hjärt-kärlproblem.

Ökar bildandet av röda blodkroppar

Den aktiva substansen i Evrenzo verkar genom att hämma enzymet prolylhydroxylas och genom det stimuleras kroppseget erytropoeitin. Detta leder till att bildningen av röda blodkroppar ökar. Läkemedlet förbättrar även järnomsättningen i kroppen.

Evrenzo har samma användningsområde som gruppen erytropoesstimulerande läkemedel, ESL. 2012 gjorde TLV en omprövning av alla ESL som ingick i läkemedelsförmånerna och bedömde att alla var lika effektiva i behandlingen mot njurrelaterad blodbrist.

I den nu aktuella bedömningen har TLV jämfört Evrenzo med Eporatio (epoetin teta) som används i svensk sjukvård och är det ESL inom högkostnadsskyddet med lägst läkemedelskostnad.

Kostnaden för Evrenzo bedöms vara 31 182 kronor per patient och år för en patient som väger 70 kilo. TLV bedömer att den totala behandlingskostnaden för Evrenzo understiger kostnaden för Esporatio med 326 kronor över fem år.

Myndigheten bedömer därmed kostnaden för Evrenzo som rimlig.