Annons

Läkare vill stoppa samarbete mellan landsting och Apoteket

Apoteket och Landstinget i Kalmar läns omfattande samarbetsprojekt Elvis får svidande kritik i en landstingsrapport. Men projektledningen menar att rapporten ger fel bild.

24 maj 2005, kl 10:59
0

Elvis, Effektiv läkemedelsprocess i vård och samhälle, är ett omfattande samarbetsprojekt mellan Apoteket och Landstinget i Kalmar län som syftar till att effektivisera vården, sänka kostnaderna för läkemedelshanteringen och frigöra tid för sjuksköterskor. Projektmålen ska nås genom att införa Apotekets e-dossystem i slutenvården, skapa gemensamma läkemedelsförråd för flera sjukhusavdelningar och introducera farmacevter i vården.

Elvis har sedan starten hösten 2003 brottats med problem. I en utvärdering från landstingsdirektörens sekretariat som sammanställdes tidigare i år tecknas en bild av ett närmast havererat projekt. En framhastad implementering, bristfällig information uppifrån och dålig förankring i vården är några återkommande synpunkter i den skarpt kritiska rapporten. Införandet av slutenvårdsdos har skett via Apotekets öppenvårdsanpassade e-dossystem. Enligt utvärderingen är enigheten total bland läkare, sjuksköterskor och projektledare om att e-dossystemet inte varit tillräckligt anpassat för slutenvården. Detta innebär att förskrivarna totalt sett får lägga mer tid än vanligt på att ordinera.
Delprojekten kring läkemedelsförråd och farmacevter i vården har mottagits bättre, men undgår inte kritik i landstingsrapporten.

?Gått troll i namnet?


Fredrik Andrén, överläkare i Västervik och ordförande i Kalmar läns läkarförening, tycker inte att projektet bör drivas vidare i sin nuvarande form.
? Nej, det här är låst i ett koncept som inte fungerat. Det har gått troll i namnet Elvis. Jag kan möjligen tänka mig en fortsättning om det hela återuppstår som en Fågel Fenix med ett nytt perspektiv, säger han.

I en bilaga till utvärderingen pekar han på flera problem; ?upplevelse av merarbete, osmidighet med e-dos, att apotekens rutiner fått styra det patientrelaterade arbetet… och att man inte varit delaktig i processen från början, inte blivit tillfrågad, inte kunnat påverka?.

Karolina Waern, Apotekets huvudprojektledare för Elvis, är mycket kritisk till utvärderingen.

? Man har valt att tala med personer som är negativa, det finns många som är mer positiva. Dessutom gjordes denna utvärdering utan att vi i projektledningen var förberedda, vilket är märkligt när det handlar om ett samarbetsprojekt mellan två parter. Projektgruppen har tagit fram en egen utvärdering som är mer nyanserad.
Varför startade man projektet med ett så outvecklat ordinationssystem?
? Det beslutades i styrgruppen. Medvetenheten på den nivån om att systemet inte var ändamålsenligt var inte tillräcklig, säger Karolina Waern.