Annons

Läkare vill ha åldersgräns för köp av receptfria analgetika

Det behövs en åldersgräns för att få köpa receptfria analgetika. Det menar företrädare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Frågan är aktuell inför en eventuell avmonopolisering av läkemedelsförsäljningen.

18 apr 2005, kl 16:51
0

Inom barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm arbetar sedan drygt ett år tillbaka ett akutteam med tonåringar. Ylva Forsheden som är teamets överläkare slår nu larm om att hon i sitt arbete möter många ungdomar som intoxikerat med receptfria läkemedel.

? Ett av våra uppdrag är att träffa tonåringar som förgiftat sig med läkemedel för att bedöma om de är självmordsbenägna eller ej innan de skrivs ut från barnmedicinsk klinik. Det är så vanligt att det faktiskt blivit en av våra huvudsakliga uppgifter.

? Av dom cirka 1 000 patienter vi haft kontakt med under drygt ett år har cirka 25 procent intoxikerat. Och det handlar uteslutande, skulle jag säga, om receptfria läkemedel, främst analgetika och främst paracetamol. De vi träffar är ju mellan 13-17 år och har därför svårare att få tag på receptbelagda medel.

?Ofattbart att unga får köpa?

? Jag är mycket oroad över det här och tycker det är ofattbart att man inte har en åldersgräns för de här läkemedlen, säger Ylva Forsheden.

Det som också oroar henne är vad som kan bli följden om detaljhandelsmonopolet försvinner.

? Om de smärtstillande fortsätter att säljas utan åldersgräns blir de ännu lättillgängligare för den här gruppen.

Hon har skrivit till socialminister Berit Andnor som svarar att det för tillfället inte finns några planer på åldersgräns. Även Läkemedelsverket fick ett mail, men därifrån har hon ännu inte hört något.

Frågan har diskuterats tidigare, bland annat hade Läkemedelsverket upp den till diskussion i slutet av 1990-talet.

? Det är en svår balansgång, säger Jane Ahlqvist Rastad på Läkemedelsverket.

? Men vi har hittills bedömt det som att ungdomar bör ha möjlighet att köpa smärtstillande, unga flickor mot sin mensvärk till exempel.

Från Läkemedelsverkets sida menar man att det är tveksamt om en åldersgräns skulle ha någon effekt på antalet förgiftningar.

? Det handlar också om vad som finns i skåpen därhemma.

Ylva Forsheden är inte ensam om att förespråka en åldersgräns. Redan när frågan diskuterades förra gången ville barnmedicinska föreningen att en sådan infördes. Agnes Hultén, barnpsykiatriker som arbetar med suicidprevention, menar att det vore befogat.

? Vår forskning visar klart att ungdomar vid förgiftning till stor del använder receptfria analgetika, som man dels köper själv, dels får tag i hemma.

Mest förgiftningar

För något år sedan bad Berit Andnor, då ungdomsminister, Socialstyrelsen att undersöka hur det kom sig att så kallad avsiktlig destruktiv handling bland ungdomar tycktes ha ökat. Diskussionen gällde unga flickor som skar sig och hypotesen var att de blivit många fler.
? Och drygt hälften av dessa rörde smärtstillande läkemedel som kan köpas receptfritt, säger Agnés Hultén, som arbetade med rapporten.

? Med en åldersgräns säger man också till föräldrarna att de ska ha koll på det här, precis som när det gäller tobak. Vi vet ju också att några procent av ungdomarna som tar paracetamol får en sådan leverpåverkan att de måste transplanteras.

Till Giftinformationscentralen kom år 2000 in 148 rapporter som gällde ungdomar som sjukhusvårdats på grund av förgiftning med analgetika. Man beräknar att ungefär en tredjedel av sjukhusinläggningarna blir inrapporterade.