Läkare i industrin får egen förening

Snart får läkare som är anställda inom industrin en egen förening inom Läkarförbundet.

30 jan 2014, kl 09:00
0

Läkarförbundet med omkring 45 000 medlemmar är på gång att starta sin åttonde yrkesförening. Den ska samla läkare som är anställda inom läkemedels- och medicintekniskindustri.

Beslutet om att bilda en förening för industrianställda läkare fattades av Läkarförbundets fullmäktige 2012. Anledningen är att läkare som arbetar inom läkemedels- och medicinteknisk industri inte har någon naturlig plats i förbundet i dag.
– Samtidigt har vi fler och fler medlemmar som går in i den världen. Det här är ett sätt att få in dem och driva deras frågor. I dag har vi ofta ett perspektiv som är mer sjukvårdsinriktat, säger Peter Wursé till Läkartidningen.

Tre uppstartsmöten är inplanerade i Göteborg, Malmö och Stockholm i februari och mars. Där ska man diskutera frågor om fortbildning läkemedel och IT och ta upp vilka frågor som den nya föreningen ska driva.