Annons

Ökad öppenhet om kliniska studier

Läkemedelsföretag och akademiska forskare ska bli skyldiga att offentliggöra negativa resultat.

29 jan 2014, kl 14:09
0

Annons

I början av april kommer EU-parlamentet troligen att rösta ja till det nya lagförslag som bland annat göra det obligatoriskt för läkemedelsföretag att i en offentlig databas publicera sina kliniska studier.

Lagförslaget som syftar till att stimulera forskning, samtidigt som man skyddar patienternas rättigheter ska ersätta ett tidigare direktiv. Kravet på öppenhet är en del av en mer omfattande lagstiftning som man hoppas ska effektivisera reglerna om kliniska prövningar i Europa och underlätta samarbete över gränserna. Till exempel ska det räcka med en gemensam ansökan per klinisk prövning om flera EU-länder deltar.
Förslaget som nyligen röstades igenom i folkhälsoutskottet har också förhandlats med EUs ministrar i Europarådet.

Ungefär hälften av alla läkemedelsförsök publiceras aldrig, enligt Glenis Willmot som är den som ansvarat för den här frågan i parlamentet och vars betänkande nu antagits enhälligt i utskottet.
Men också i det nya förslaget finns kryphål.
– I lagförslaget gör man undantag om företaget subkontrakterar testerna till laboratorier utanför Europa, säger Carl Schlyter. (MP) och vice ordförande i folkhälsoutskottet.
Så det finns möjlighet för den som vill att inte offentliggöra sina resultat, konstaterar han.
– Men en seriös aktör ska i princip rapportera allt i förväg och resultaten.