Annons
Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

Regeringen vill att läkemedel som inte ingår i förmånen när det går ska bytas ut mot ett som ingår i förmånen.

2 mar 2018, kl 09:14
0

Annons

Med lagrådsremissen som nu läggs fram vill regeringen öka de ekonomiska incitamenten för läkemedelsföretagen att deras läkemedel ska ingå i förmånssystemet. De läkemedlen får då ett reglerat pris och ingår i högkostnadsskyddet för patienterna.

– Vi vill öka patientens möjlighet att byta ut sitt läkemedel mot ett som är likvärdigt men billigare. Det skulle göra att vissa patienter kan byta till billigare läkemedel mot till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt, magsår samt depression, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Enligt lagförslaget ska läkemedel som har förskrivits och som inte ingår i läkemedelsförmånen som regel bytas ut mot ett likvärdigt läkemedel som ingår. Principen ska vara att det billigaste läkemedlet ska lämnas ut av apoteken till kunden.

Idag kan läkemedelsbolag av ekonomiska skäl välja att stå utanför förmånssystemet, då de då kan behålla ett mycket högt pris. Det undergräver på sikt systemet som ska hantera den gemensamma finansieringen av läkemedel, och gör att enskilda kunder får lägga mer pengar på mediciner.

Vissa av ändringarna ska träda i kraft redan i oktober i år, men lagändringen i sin helhet föreslås börja gälla den 2 juni 2020.