Annons

Kraftig ökning av konsumtionen av sömnmedel

Enligt Socialstyrelsen har användningen av sömnmedel ökat med 40 procent de senaste tio åren. Under 2003 var det i genomsnitt 4,7 procent av befolkningen som tog en dos sömnmedel varje dag under hela året.

23 mar 2004, kl 17:20
0

Annons

Från 1999 till 2003 ökade antalet dygnsdoser sömnmedel från 42 till 47 per tusen invånare. Störst är användningen av sömnmedel bland äldre, främst kvinnor. Men några säkra svar på vad som ligger bakom ökningen har inte Socialstyrelsen, enligt Svenska Dagbladet.

– Det är ingen slump utan det är verkligen en ökning och den är konstant i alla landstingen, säger Örjan Ericsson, utredare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen, till SvD.

Vid Sömnforskningsenheten i Uppsala har man i flera år gjort befolkningsundersökningar och kommit fram till att oro, ångestbesvär och sömnstörningar ökar. Lena Mallon vid Sömnforskningsenheten tror att om inte läkaren utreder den bakomliggande orsaken finns det en fara att patienten bara får sömnmedel ? inte rätt diagnos.

? Sömnbesvär är ofta symptom på något annat och bakom besvären kan finnas behandlingsbara åkommor, som exempelvis en depression som inte patienten själv har identifierat.