Annons

Kostnadsöverföringen till landstingen utreds

Det finns ett antal oklarheter och problem som är kopplade till överföringen av ansvaret för läkemedelskostnaderna till landstingen. För att lösa dessa har regeringen tillsatt  en projektgrupp som även ska arbeta med närliggande läkemedelsfrågor.

4 jul 2002, kl 07:07
0

De omfattande förändringarna på läkemedelsområdet har lett till att regeringen tillsatt en särskild projektgrupp för att ta hand om frågorna. Huvudriktningen är att studera hur överföringen av kostnadsansvaret till Landstingen år 2001 ska gå till. En rad närliggande frågor som påverkar kostnadsansvaret, till exempel läkemedelssubventionen och prisförhandlingarna, ingår också. Projektledare är hovrättsassessor Lennart Östblom.


Komplicerad fråga
Överföringen av kostnadsansvaret för läkemedel till landstingen har bedömts som en svår och komplicerad fråga. År 2001 är det meningen att man ska ha ett nytt system där man inte behöver omförhandla ersättningen varje år. Inriktningen är att det nuvarande systemet ersätts med att ersättningen betalas i form av generellt statsbidrag. 
? En förutsättning är att landstingen och staten kommer överens om hur den här modellen ska se ut, säger Lennart Östblom. Det är en hel del rent praktiska problem som ska lösas liksom vilka kriterier som ska bestämma hur mycket varje landsting ska få.
Det finns även ett antal oklarheter och problem som är kopplade till överföringen av kostnadsansvaret. Det handlar till exempel om vilket inflytande landstingen ska ha över läkemedelssystemet och om nuvarande system med prisförhandlingar av läkemedel ska ändras. Andra viktiga frågor är om det krävs ytterligare åtgärder för att få kontroll över kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet.
En uppgift för projektet är att bereda frågan om livskvalitetsläkemedel. Där ska man se vad det kan komma för läkemedel och vad det betyder kostnadsmässigt och finansieringsmässigt. Det uppdraget ligger nu på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och ska redovisas den 1 juli.
En annan uppgift är att skriva propositioner på de två betänkande som ligger på läkemedelsområdet. Den första är Läkemedel i priskonkurrens.
? Det är en viktig del av läkemedelsförsörjningen som i hög grad är sammankopplad med kostnadsöverföringen, säger Lennart Östblom. Den ska vi försöka överlämna till riksdagen före sommaren.
Den andra är proposition på Lars Jedings utredningar Läkemedel i vård och handel och Läkemedelsinformation för alla. Den kommer att bli klar tidigast under hösten.
Man ska också följa förmånssystemet och särskilt analysera dess påverkan på kostnadsutvecklingen för att se om det behövs förändringar.
? Där hoppas man naturligtvis att det nya systemet är bättre, att det finns större drivkrafter för att kostnadsutvecklingen kan dämpas, säger Lennart Östblom.


Bättre prognosmetoder
En viktig fråga är att fortlöpande följa kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet. En viktig del är att få så bra prognosinstrument som möjligt för att kunna se vad som driver kostnadsutvecklingen. SBU har fått i uppdrag att utreda hur man ska kunna förbättra prognosmetoderna och de ska redovisa sin utredning i slutet av sommaren.
Projektet  startades den 1 februari i år och kommer att pågå till år 2001. Till projektet finns en styrgrupp med företrädare för Socialdepartementet och Finansdepartementet. Experter från andra myndigheter som Apoteket AB, Läkemedelsverket, SBU, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket kommer att tillkallas under projektets gång.