Annons

Nya migränläkemedel kan ge ökad huvudvärk

De nya migränläkemedlen zolmitriptan och naratriptan kan orsaka läkemedelsinducerad huvudvärk i högre utsträckning än tidigare preparat. Det hävdar forskare/läkare i tidningen the Lancet. Men frågan är omdiskuterad eftersom patienterna ofta äter flera typer av värkmedicin samtidigt.Introduktionen av triptaner som sumatriptan (Imigran) i migränterapin har för många patienter inneburit en bättre behandling jämfört med de tidigare […]

4 jul 2002, kl 07:09
0

Annons

De nya migränläkemedlen zolmitriptan och naratriptan
kan orsaka läkemedelsinducerad huvudvärk i högre utsträckning än tidigare preparat. Det hävdar forskare/läkare i tidningen the Lancet. Men frågan är omdiskuterad eftersom patienterna ofta äter flera typer av värkmedicin samtidigt.
Introduktionen av triptaner som sumatriptan (Imigran) i migränterapin har för många patienter inneburit en bättre behandling jämfört med de tidigare godkända ergotaminderivaten. Andra generationens triptaner ? zolmitriptan (Zomig) och naratriptan (Naramig) ? har en förbättrad farmakologisk profil med högre oral biotillgänglighet och förlängd halveringstid jämfört med sumatriptan. Men baksidan av detta kan vara en ökad benägenhet att orsaka huvudvärk. Enligt en tysk rapport i tidningen the Lancet (1999;353:378) kan alla medlemmar i triptanfamiljen orsaka läkemedelsinducerad huvudvärk och risken med den andra generationens triptaner kan till och med vara högre.


Även vid låg dos
Rapporten baserar sig på 11 fallrapporter av patienter som drabbats av kronisk daglig huvudvärk eller ökad migränfrekvens efter användning av zolmitriptan eller naratriptan i minst 6 månader. Den dos per vecka som kan ge denna biverkan av de nya potenta 5-HT agonisterna är lägre än man tidigare trott. Rapporten visar att de kritiska doserna kan vara så låga som tre tabletter, eller 7,5 mg, i veckan. Tiden till huvudvärken kommer kan vara kortare med de nya triptanerna som har en signifikant högre affinitet och verkan på 5-HT receptorerna jämfört med sumatriptan eller ergotaminderivat. För patienter som får triptaner kan en ökad attackfrekvens vara det första tecknet på att man håller på att utveckla läkemedelsinducerad huvudvärk.
Frågan om triptaner kan orsaka läkemedelsinducerad huvudvärk har diskuterats av och till under åren. Professor Carl Dahlöf vid Migränkliniken i Göteborg har i sin praktik sett en del fall där det tycks som om patienterna efter en tid behöver ökad dos för att få samma effekt.
? Men det är fortfarande höljt i dunkel vad som är hönan och ägget, säger han.
Alla är storkonsumenterMånga patienter med läkemedelsinducerad kronisk daglig huvudvärk använder triptaner, bland många andra värkmediciner, dagligen. Den kroniska huvudvärken kan möjligen upprätthållas av triptaner men är aldrig, enligt Carl Dahlöfs uppfattning, initierad av läkemedelsklassen. Triptanerna används av patienterna på samma sätt som de tidigare, eller fortfarande, använder ASA, kodein, ergotamin osv. I studier på långtidsanvändning av triptaner finns heller inget som stöder teorin. Om man jämför genomsnittsdosen och attackfrekvensen under studiernas första sex månader med de sista sex månaderna i en tolvmånaders studie är det ingen skillnad.
Carl Dahlöf menar också att den tyska fallrapporten innehåller för få fall för att man ska kunna dra slutsatsen att de nya triptanerna skulle medföra en högre risk än sumatriptan för kronisk huvudvärk. Eftersom problemet är sällsynt men ändå rapporteras ibland vill Carl Dahlöf samla in mer kunskap. Han går därför ut med en begäran i Lancet till sina internationella kolleger att rapportera misstänkta fall. Det ska vara patienter som har utvecklats ifrån vanliga migränpatienter med cirka två migränattacker i månaden som behandlats med någon triptan och sedan utvecklat daglig huvudvärk.