Aktiva kort föreslås av Läkaresällskapet

Ett aktivt kort med information om patientens hela läkemedelsanvändning kan vara ett sätt att öka andelen lyckade läkemedelsbehandlingar, föreslår Ragnar Norrby, Läkaresällskapet.

4 jul 2002, kl 07:06
0

Annons

Kanske inte mer än hälften av alla förskrivna läkemedel används enligt förskrivarens intentioner. Läkemedel hämtas inte ut, tas inte av patienten, används felaktigt etc. Detta är inte bra ? varken för patienter eller samhällsekonomin.
Därför har nyligen ett projekt inletts där företrädare för Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Apotekarsocieteten, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Apoteket AB ingår.
Enligt amerikanska uppgifter kan flertalet av misslyckade läkemedelsbehandlingar förebyggas. Förhoppningen är att läkare, sjuksköterskor och farmaceuter i samverkan kan hitta vägar att minska andelen misslyckade läkemedelsbehandlingar även i Sverige.
? Det finns stor enighet kring att finna metoder för att minska överförbrukning och felanvändning ? men även för att öka användningen på områden där för lite läkemedel används, säger Ragnar Norrby, ordförande i Läkaresällskapet och deltagare i samarbetsgruppen.


Angeläget kort
Ett problem som bidrar till ineffektiv läkemedelsanvändning är bristen på samlad information om alla de läkemedel en enskild patient tar.
? En metod vore om alla försågs med ett aktivt kort (?smartcard?) där all information om den enskildes läkemedelsanvändning finns samlad, ett kort som man alltid bär med sig. Ofta vet patienten inte vilka läkemedel han står på, säger Ragnar Norrby.
Om kort med läkemedelsinformation införs är det oerhört viktigt att den enskildes integritet inte kränks, poängterar Ragnar Norrby. Patienten måste medge att medicinsk och farmaceutisk personal får se informationen. Detta måste fungera även för en medvetslös patient som kommer in akut till sjukhus.