?Kostnaderna har fortsatt att sjunka?

Patentutgångar för storsäljare i kombination med lagstiftning om obligatoriskt utbyte. Det visar en utvärdering gjord av Läkemedelsförmånsnämnden.

29 aug 2006, kl 15:01
0

Sju miljarder kronor, eller 15 procent, har priserna på läkemedel i Sverige sjunkit sedan läkemedelsreformen år 2002. Ann-Christin Tauberman, generaldirektör för Läkemedelsförmånsnämnden LFN, menar att patienterna är de som i slutändan drar nytta av prispressen.
– Många trodde att priserna endast skulle sjunka första året efter att reformen infördes, men samhällets kostnader har fortsatt att sjunka, säger Ann-Christin Tauberman som tror att priserna kan pressas ytterligare då patent på fler storsäljare löper ut.