Annons

Korsägande hinder
för billiga läkemedel i Norge

I Norge har apotekskedjor gjort god förtjänst på lagen om utbytbarhet. Enligt norska media har man tjänat fett på reformen som skulle ge kunderna och staten billigare mediciner.

17 okt 2003, kl 15:12
0

I Norge har de billigare generikapreparaten blivit en god affär i första hand för grossist- och apotekskedjorna. Beräkningar som gjorts antyder att man i grossistledet tjänat runt 250 miljoner om året på möjligheten till generikabyte. Förtjänster på receptbelagda generika har i vissa fall varit 30 procent.

Tidigt ute med byte
I Norge blev det våren 2001 möjligt för apoteken att byta till ett likvärdigt billigare läkemedel.
? Meningen var att det skulle öppna för konkurrens på leverantörssidan, säger Per Olav Roksvaag vid Norges läkemedelsverk.
Men samtidigt upphävdes begränsningarna för ägarskap, vilket resulterat i att tre stora apotekskedjor idag driver 97 procent av apoteken. Apotekskedjorna äger eller har också starka intressen i grossistföretagen.
? Skälet till den goda avansen på utbyte av läkemedel är just detta korsägande, säger Per Olav Roksvaag vid Norges läkemedelsverk.
Det vill säga att samma kapitalintressen står bakom såväl grossistföretagen som apotekskedjorna.

Samma ficka
Den integrationen är enligt Per Olav Roksvaag förklaringen till att intentionen med den nya lagen om billigare läkemedel till kunderna inte har uppfyllts. Avansen tas nämligen ut innan läkemedlen expedieras vid apoteksdisken. Grossistföretagen köper in billigt, men säljer dyrt till apotekskedjorna. Det är inte de enskilda apoteken som tar hem avansen utan ledet innan, men eftersom det är samma ägare hamnar överskottet i samma ficka.
Oddbjørn Tysnes vid Norges apotekarförening menar att kritiken inte är riktig.
? Exemplet handlar om en apotekskedja som i maj gjorde en 30- procentig förtjänst. Och det gällde utbytbara läkemedel inom det mycket komplicerade indexprissystemet.
? Det priset regleras varje kvartal. Om en grossist lyckats förhandla ned priset bättre än konkurrenterna kan man under ett kvartal göra en större förtjänst eftersom man får ta ut samma pris.
Enligt Per Olav Roksvaag gäller de förtjänster man avslöjat inte enbart de läkemedelsgrupper som ingår i indexprissystemet.
? Problemet är korsägandet, den djupa vertikala integrationen mellan de olika leden i läkemedelsdistributionen.