Annons

Konkurrensverket förespråkar egenvårdsapotek

Tillåt både fullskaliga egenvårdsapotek och nischade djurapotek. Det är
två av de förslag som Konkurrensverket ger till regeringen för att
främja konkurrensen i Sverige.

2 apr 2009, kl 11:12
0

Annons

Slutrapporten ?Åtgärder för bättre konkurrens ? förslag? innehåller Konkurrensverkets förslag på hur alltifrån till elmarknaden till hemsjukvården kan få bättre fungerande konkurrens. När det gäller apoteks- och läkemedelsområdet har KKV identifierat fyra områden där de tycker regeringen borde agerar för att förbättra konkurrensen.

Det första är att de tycker det borde bli tillåtet att öppna fullskaliga egenvårdsapotek enligt konceptet Apoteket Shop. Så som lagförslagen ser ut nu kommer det inte bli tillåtet på den nya apoteksmarknaden. Där måste man antingen driva ett apotek med tillgång till samtliga godkända humanläkemedel, även de receptbelagda, eller så får man enbart sälja de receptfria preparat som kommer att bli tillåta i dagligvaruhandeln. Det tycker KKV är att motverka en bra konkurrens, enligt dem skulle tillgängligheten bli mycket bättre om det blev tillåtet att driva fullskaliga egenvårdsapotek som fick sälja alla receptfria läkemedel.

Likadant föreslår KKV att det ska bli tillåtet att driva renodlade djurapotek. Inte heller det kommer bli möjligt på den nya marknaden, det är bara de apotek som också säljer humanläkemedel som får sälja djurläkemedel.  En onödig restriktion menar KKV som menar att prispressen på djurläkemedel skulle bli bättre om det blev tillåtet med renodlade djurläkemedel.

De sista två förslagen handlar om att det borde finnas en nationell apotekssymbol och att Läkemedelsverket borde ta fram en utbytbarhetslista på receptfria läkemedel. Den nationella apotekssymbolen håller Läkemedelsverket redan på att ta fram. Och i lagrådsremissen för handel med receptfria läkemedel föreslår regeringen just att Läkemedelsverket ska ta fram en utbytbarhetslista.