Annons

Klimakterium även bland män?

Kvinnors klimakteriebesvär är numera ordentligt utforskade. Nu har turen kommit till männen. Forskare har börjat studera effekter av hormonförändringar även hos män. Ett symposium på läkarstämman uppmärksammar frågan.

12 jul 2002, kl 21:01
0

Det finns män som upplever flera av de klassiska symtomen som finns vid kvinnligt klimakterium. Särskilt gäller det män som fått testiklarna bortopererade, som behandling mot prostatacancer.
? Tre av fyra av dessa patienter får problem med värmevallningar och svettningar. Muskelmassan minskar och benskörhet uppträder, säger överläkare Mats Hammar, gynekolog på Universitetssjukhuset i Linköping.
Han och urologen Hans Hedelin, Kärnsjukhuset i Skövde (tidigare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg), är moderatorer för ett symposium med rubriken ?Manligt klimakterium ? finns det?? på årets läkarstämma.
I det normala åldrandet ingår oftast att mängden könshormon i blodet minskar. Den stora skillnaden jämfört med kvinnors klimakterium är att förändringarna hos män är mindre och mer utdragna över tiden.
Kvinnors produktion av östrogen sker i äggstockarnas folliklar.
? De folliklar som mognar i 20-årsåldern producerar mer östrogen än de som mognar i 45-årsåldern. Och efter 50?55-årsåldern finns ju oftast inga kvar, säger Mats Hammar.
Det är två faktorer som förklarar varför halten östrogen ändras så kraftigt från den unga till den medelålders kvinnan.
Att kvinnor även efter klimakteriet har en kvarvarande mängd östrogen i blodet härstammar faktiskt från testosteron. Kvinnor har en viss produktion, en tiondel av mäns, av det manliga könshormonet i äggstockar och binjurar. Testosteronet omvandlas sedan till östrogen i fettvävnad.


Viktiga Leydigceller
Männens testosteron bildas i testiklarnas Leydigceller. Dessa tar inte slut, som äggstockarnas folliklar, dock kan hormonproduktionen avta med åldern.
Men man ser inte detta hos alla män.
? Fram till 45?50-årsåldern är produktionen konstant. Hos en del fortsätter hormonfrisättningen på samma nivå, hos andra kan det inträffa en kraftig nedförsbacke. Men det är stor spridning i hur mönstret ser ut, från stor till nästan obefintlig minskning, säger Mats Hammar.
Något som också påverkar testosteronhalten är mängden SHBG (Sexual Hormone Binding Globulin) i blodet. En stor del av könshormonet transporteras med detta protein till olika målorgan runt om i kroppen. Så länge testosteron är bundet till SHBG är det inaktivt.
Mängden SHBG tenderar att öka med åldern vilket medför att en större andel av könshormonet vid ett givet tillfälle är inaktivt.


Finns det samband?
Även om man kan registrera medicinska förändringar och avtagande testosteronnivåer i blodet återstår att koppla ihop dem. Här finns idag lite bevis.
? Det kan råka vara så att vi ser parallella processer utan inbördes samband. Exempelvis kan det finnas en psykologisk grund till besvären, mannen kan ha svårt att acceptera att han blir äldre, säger Hans Hedelin.
Det finns också data som talar för att den relativa sänkningen av testosteronnivån kan vara viktigare än den absoluta sänkningen.
? Ta en man med höga testosteronvärden och med höga krav på sig själv. Han upplever ofta åldersförändringarna som mer frustrerande än en man med i utgångsläget låga testosteronhalter och låg självuppskattning, säger Hans Hedelin.
På läkarstämmans symposium om manligt klimakterium ska man också avhandla testosteron och det metabola syndromet, samt diskutera om och när testosteronbehandling bör bli aktuell.