Annons

Östrogen bra för hjärtat vid stress

Östrogenbehandling efter klimakteriet sänker blodtryck och hjärtfrekvens vid stress.

12 jul 2002, kl 21:02
0

Annons

Flera befolkningsstudier har funnit en kardiovaskulärt skyddande effekt av östrogenbehandling efter klimakteriet. Däremot har östrogen inte visat samma positiva effekt i prospektiva studier.
I en studie vid Sahlgrenska sjukhuset/östra i Göteborg har man undersökt effekten av östrogenbehandling på det hemodynamiska svaret på stress. Elva friska kvinnor i åldern 62?72 år fick östrogenplåster och genomgick ett dygn senare ett stresstest. Hjärtfrekvens och blodtryck mättes både under stresstestet och ett dygn efteråt. Den största sänkningen i hjärtfrekvens fick man inte under själva testet utan under den stressigaste tiden på dygnet från det man vaknar och fram till lunch.
? Det är intressant att det är under den mest stressfyllda perioden på dygnet som skillnaden i hjärtfrekvens är störst, säger Karin Manhem, överläkare på Medicinkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset. Vi kunde också se att kvinnorna fick ett ordentligt sänkt systoliskt och diastoliskt blodtryck.
Hjärtfrekvens och blodtryck är starkt korrelerad till arteroskleros. Östrogenbehandling borde därför ha betydelse för arterosklerosutvecklingen och skulle kunna vara en förklaring till den positiva effekten på hjärtkärlsjukdom i många befolkningsstudier, menar Karin Manhem.


Positiv kontra negativ effekt
Hormonsubstitution har i många studier gett en ökad förekomst av blodpropp. Det stora frågetecknet är förhållandet mellan den negativa effekt med ökad blodproppsrisk och den gynnsamma med mindre åderförkalkning. Den s k HERS-studien visade ett 0-resultat, alltså ingen minskad förekomst av hjärtinfarkt.
? Där slår troligen östrogenets effekt på trombosutveckling igenom, säger Karin Manhem. Men om man ger östrogen till kvinnor redan i samband med klimakteriet så tror jag att man har större nytta av östrogenets skyddande effekt mot arteroskleros.