Annons
KI fäller Macchiarini för forskningsfusk

KI fäller Macchiarini för forskningsfusk

Kirurgen Paolo Macchiarini och tre medförfattare fälls för oredlighet i forskning för en experimentell behandling av en patient med akut lungskada.

31 jan 2018, kl 09:55
0

Annons

I går tisdag meddelade Karolinska institutet på sin hemsida att universitetet, via rektor Ole Petter Ottesen, beslutat att fälla kirurgen Paolo Macchiarini och tre andra forskare för oredlighet i forskning.

I detta fall handlar det om en artikel i tidskriften Respiration som publicerades 2015, med en fallbeskrivning av en patient med akut lungskada som efter ECMO-behandling fick en experimentell behandling. Tidskriften ska underrättas med en begäran att dra tillbaka artikeln.

Den experimentella behandlingen bestod av transplantation av modulerade kroppsegna, perifera mononukelära celler, som forskarna menade borde kunna ha lika god effekt som tidigare beskrivna metoder med transplantation av modulerade autologa mesenkymala stamceller.

I artikelns metoddel skriver författarna att behandlingen inte krävde etiskt godkännande eftersom den ”varken var att betrakta som forskning eller klinisk prövning utan som ett sista behandlingsalternativ i en desperat klinisk situation”.

Patienten fick upprepade behandlingar med de immunmodulerade cellerna och i artikeln beskriver forskarna att lungfunktionen förbättrades. Trots det dog patienten 38 dagar efter den inledande ECMO-behandlingen.

Sammanfattningsvis skriver forskarna att ”denna kliniska fallbeskrivning … ger tidiga bevis för en säker och effektiv terapeutisk användning” av den beskrivna metoden.

Karolinska institutets tidigare vikarierande rektor, Karin Dahlman-Wright, fattade i april 2016 beslut om att inleda en utredning om misstanke om forskningsfusk sedan betänkligheter om artikeln i Respiration framförts till KI. Det skriver KI på sin hemsida.

Förutom Paolo Macchiarini fälls också forskarna Philipp Jungebluth, Bernhard Holzgraefe och Håkan Kalzén för oredlighet i forskning. Ingen av forskarna arbetar kvar på Karolinska institutet.

I oktober förra året beslutade åklagaren att lägga ner den utredning som utförts under året gällande Paolo Macchiarini och hans transplantationer med konstgjorda luftstrupar, något som fick stor uppmärksamhet och som Läkemedelsvärlden.se skrev om.

I december meddelade dock Åklagarkammaren att förundersökningen kommer att granskas igen efter att två av de fyra målsägandena begärt att ärendet omprövas. När granskningen ska vara klar är dock inte känt.