Ju äldre desto nöjdare apotekskund

De flesta är nöjda med apoteken och nöjdast är de äldsta kunderna. Allt enligt den senaste kundundersökningen.

26 okt 2010, kl 10:44
0

Efter omregleringen har apoteken blivit 110 fler och öppethållandet har ökat med nästan 8 000 timmar i veckan. Frågan är om kunderna märkt av förändringarna?

Att döma
av en kundundersökning som TNS SIFO gjort på uppdrag av Sverige Apoteksförening har förbättringarna gått majoriteten förbi.70 procent av de tillfrågade har inte märkt av de utökade öppettiderna eller har i alla fall ingen åsikt, detsamma gäller service, utbud av produkter och tjänster och priser. Den absoluta majoriteten, 69-80 procent har vare sig upplevt att det blivit bättre eller sämre sedan omregleringen.

Men 28 procent
tycker att öppettiderna förbättrats och 27 procent att servicen blivit bättre. Tio procent av de tillfrågade anser att utbudet av produkter försämrats efter omregleringen och tolv procent hävdar att priserna försämrats, vilket väl betyder att man anser att det blivit dyrare. Men sju procent anser tvärtom att priserna förbättrats, medan 80 procent inte märkt av några prisförändringar.

Att kunderna
inte märkt några direkta förändringar betyder samtidigt att de är fortsatt nöjda med sina besök på apotek. Apoteket hade det man behövde, butiken låg bra till kötiden var relativt kort, även om några procent uttrycker missnöje med kötiden. Minst nöjda är kunderna med miljön på apoteken och hur man organiserat utbudet av produkterna. Den absoluta majoriteten är också mycket positiv till apotekspersonalens insats. Av kunderna har två procent fått läkemedels- eller hälsorådgivning.
På samtliga frågor är de äldre nöjdast och de yngsta mellan 15-35 mest kritiska.

Undersökningen gjordes
under september månad 1000 personer ingår i materialet. Av dem hade 40 procent senast besökt Apoteket AB, 19 procent Apotek Hjärtat tätt följt av kronans Droghandel.
I materialet har kundernas nöjdhet inte kopplats till apotekskedja.